BASF Agricultural Solutions Danmark

Focus Ultra

Bekæmper spildkorn

og grove græsser.

Læs mere

BASF Agricultural Solutions Danmark

Bælgsæd

Arealet med ærter og bønner har været stigende de senere år, så der i dag dyrkes 15-20.000 ha i Danmark. Markært dyrkes til foderbrug og konsum, mens hestebønner primært dyrkes til foder.

Top