BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Bederoer

Der dyrkes i dag primært sukkerroer. Roe arealerne er meget konstante med ca. 34.000 ha sukkerroer og 4.000 ha foderroer. Roer er en afgrøde med en lang vækstperiode, en meget stabil afgrøde med et højt udbytte.

Top