BASF Agricultural Solutions Danmark
kStgae1 alternative tekst
BASF Agricultural Solutions Danmark

Kontakt

Majsafgrøde

Der dyrkes i Danmark ca. 170.000 ha silomajs til ensilering, og 4.000 ha kernemajs til modenhed.

Top