BASF Agricultural Solutions Danmark
kStgae1 alternative tekst
BASF Agricultural Solutions Danmark

Kontakt

Vinterrapsafgrøder

Vinterraps dyrkes på 160 – 170.000 ha. med henblik på et stort frøudbytte, med et højt udbytte af olie og protein og et lavt indhold af glucosinolat og erucasyre. Raps har stor værdi som forfrugt,

Top