BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Kernefrugt

Vækstreguleringsmidler til æbler og pærer

  • Mindsker tilvækst af årsskud
  • Reducerer beskæring
  • Reducerer frostskade
  • Giver stabilt udbytte af høj kvalitet

Vækstregulering i æbler og pærer - Regalis® Plus

Regalis® Plus - mere end du forventer

Regalis Plus® kan anvendes i æbler og pærer fra begyndelsen af blomstringen.

Behandlingen mindsker skudvæksten og der kommer en bedre balance mellen skudvækst, frugtsætning og udbytte.

Vækstregulering i æbler og pærer

  • Mindsker frugtfaldet i tilfælde af frost under blomstringen.
  • Forbedre lysindfaldet i træet og forbedre dermed frugtens farve og modning.
  • Forbedre luftcirkulationen i træet – dette reducerer skurv og bladlus i træet.
  • Forbedre træets naturlige modstandskraft.

Frugtavler Niels Morten, Magerholm har testet Regalis Plus

Mindsker skaderne ved frost i blomstringen.

Regalis Plus hjælper med at mindske skaderne ved frost i blomstringen.

Forsøg i sorten Elstar har vist at skaderne efter frost kan mindskes med helt op til 55% i forhold til ubehandlet. Her er der behandlet med Regalis Plus 3 dage inden frosten kom og fulgt op med yderligere en Regalis Plus behandling 21 dage efter første behandling.

Reducerer frugtfaldet efter frost.

Her ses forsøg i forskellige sorter hvor behandling med Regalis Plus henholdsvis 2 og 9 dage før den koldeste nat har givet flere overlevende blomster i alle sorter.

I tilfælde af frost under blomstringen bliver træet stresset og producerer mere ethylen. Regalis Plus mindsker ethylen dannelsen og reducerer dermed stress i træet hvilket reducerer frugtfaldet i tilfælde af frost.

Reducerede beskæringsomkostninger

Her ses reducerede beskæringsomkostninger i sorten Elstar på 36 t/ha ved brug af Regalis Plus. Ved en timeløn på 200 dkr per time- spares der 7200 Dkr/ha.

Få frugttræer med optimal lysindstråling og et stærkere naturligt forsvar

Et frugttræ med optimal lysindstråling og et stærkere naturligt forsvar er afgørende for at undgå spild og sikre et godt udbytte.Vækstregulering er specielt vigtig i sorter med et stort vegetativt potentiale. Her ses et merudbytte på ca 14% i Elstar og Jonagold efter brug af Regalis Plus.

Se hvordan Regalis Plus former og udvikler frugttræer

Anvendelse

 Tone Glarborg Larsen

Tone Glarborg Larsen

Crop Manager Specialty Crops

Tilmeld dig nyheder fra BASF

Tilmeld dig nyheder fra BASF

Tilmeld dig BASF nyhedsbrevet.

Top