BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Kartofler

Der dyrkes i alt ca. 50.000 ha, og til flere specifikke formål. • spisekartofler • stivelseskartofler • pulverkartofler, chips og pommes frites • læggekartofler Produktion af stivelses- og spisekartofler foregår primært i Jylland på de mere sandede jordtyper, mens dyrkning af læggekartofler i stigende grad foregår i den østlige del af Danmark på mere lerholdige jordtyper. Danmark har en betydelig produktion af læggekartofler til eksport og hjemmemarkedet. Dyrkning af stivelses-, lægge- pulverkartofler, chips og pommes foregår på kontrakt.

Top