BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Korn

I Danmark dyrkes der ca. 825.000 ha vinterkorn og 625.000 ha vårkorn. Vinterhvede er den største afgrøde med godt 600.000 ha, som primært anvendes til foder, eksport og brød. Der dyrkes ca. 80.000 har vinterbyg, 110.000 ha vinterrug og 20.000 ha triticale. Vårbyg er den største korn vårafgrøde med ca. 550.000 ha, som primært anvendes til foder og maltbyg. Der dyrkes ca. 60.000 ha havre og 20.000 ha vårhvede.

Danmarks stærkeste svampemiddel mod Septoria - Balaya®

Danmarks stærkeste svampemiddel mod Septoria - Balaya®

Balaya har gennem flere år været med i forsøg på Flakkebjerg og Balaya er afprøvet ved en række landmænd rundt i landet tilbage i 2019. I forsøg i hvede, er det testet op mod landmandens egen løsning.

Svampebekæmpelse i korn, frøgræs og majs - Comet® Pro

Svampebekæmpelse i korn, frøgræs og majs - Comet® Pro

Et alsidigt svampemiddel, at det finder anvendelse i mange sprøjtninger i korn, frøgræs og majs.

Comet Pro er kendt for sine gode effekter mod diverse rustsygdomme i korn samt bladplet og skoldplet i byg, sin gode blandbarhed og den forgrønnende effekter.

Svampemidler

Bredt effektivt svampemiddel til alt korn

  • Nyt svampemiddel 2021
  • Bekæmp septoria i vinterhvede
  • Effekt mod resistente svampesygdomme.

Danmarks stærkeste svampemiddel mod Septoria - Balaya®

Se forskellen i marken - Balaya®

Balaya® er et nyt bredt effektivt svampemiddel til alt korn, med både kurativ, præventiv og langtidseffekt.

Balaya® har speciel god effekt mod septoria, hvor den har effekt også på resistente typer.

Hvorfor Balaya®

  • Danmarks stærkeste svampemiddel mod septoria
  • Hurtig indtrængning og stærk kurativ virkning
  • Langvarig beskyttelse mod nye angreb
  • Indeholder Revysol® – den første isopropanol triazol

Sådan virker Balaya®

Balaya® har gennem flere år været med i forsøg på Flakkebjerg

Lyt til Planteværn E26: Balaya, nyt svampemiddel i korn, med Jakob Skodborg Jensen

Lyt til Planteværn E26: Balaya, nyt svampemiddel i korn, med Jakob Skodborg Jensen

Balaya - Danmarks stærkeste svampemiddel i korn, er blevet godkendt - men hvordan skal det bruges bedst muligt og hvad er det der gør det så unikt. Hør Jakob fortælle om flere års erfaring med produktet og hvordan det bruges bedst muligt til bekæmpelse af svampesygdomme i korn

Septoria er langt den vigtigste svampesygdom i hvede

Septoria er langt den vigtigste svampesygdom i hvede

3/4 af udbyttetab i hvede kan skyldes septoria.

Lyt til Planteværn E5: Septoria og resistens med Lise Nistrup Jørgensen

Lyt til Planteværn E5: Septoria og resistens med Lise Nistrup Jørgensen

Hvad er egentlig kendetegnet for septoria, hvormeget betyder sygdommen i forhold til udbytte og hvorfor ser vi resistens?

Balaya® indeholder Revysol® - Designed to Outperform

Revysol® har fremragende kurativ effekt!

På billederne ses effekterne inde i et hvedeblad af to triazoler – ny og gammel kemi. Der er behandlet 9 dage efter der er smittet og fotoet er taget 18 dage efter smitte.

Et kig ind i et hvedeblad podet med septoria*. Hveden på billedet til højre forblev ubehandlet. De to andre blev behandlet 9 dage efter inokulation med 50% dosering af henholdsvis prothioconazol og Revysol. Drivhusforsøg af Julie Smith, ADAS. SEM-billeder af Smita Kurup og Rebecca De Vos, Rothamsted Research, 18 dage efter infektion. *(Zymoseptoria tritici - 107 sporer / ml; 50 ml / m2; blanding af typiske UK feltisolater).

Langtidsholdbar beskyttelse af hele bladet

21 dage efter behandling af brun rust.

Balaya® indeholder to aktivstoffer

Revysol® Flexi-Power

Revysol® Flexi-Power

Revysol® er den første isopropanol azol på markedet. Den unikke kemiske struktur gør det muligt for molekylet at skifte form og være ekstrem flek-sibelt. Revysol® bindes op til 100 gange stærkere til virkningsstedet i f.eks. septoria end traditionelle triazol svampemidler. Det gælder også hvor svampen har udviklet resistens i virkningsstedet. Det er Flexi-Power som giver Revysol® de unikke fordele.

Pyraclostrobin

Pyraclostrobin

Comet Pro er registretet med følgende tekst:

Comet Pro har effekt mod en lang række sygdomme i korn, desuden kan en behandling med Comet Pro i nogle tilfælde have en positiv indflydelse på udbyttet og/eller kvaliteten af den høstede afgrøde, selv om der ikke er synlige angreb af svampesygdomme.

Forsøg med Balaya® til svampebehandling i hvede

Balaya® er afprøvet ved en række landmænd rundt i landet tilbage i 2019. I forsøg på ejendommen i hvede, er det testet op mod landmandens egen løsning

Hvad siger landmændene om Balaya®

Forsøgsresultater: Virkning af godkendte svampemidler i korn

I Oversigt over Landsforsøgene, tabel 30, Relativ virkning af godkendte svampemidler i korn, ses uddrag af effekterne for Balaya® sammenlignet Bell® og Viverda®.

SygdommeBalaya®
(Revysol® + Pyraclostrobin)
Bell®
(Epoxiconazol + Boscalid)
Viverda®
(Epoxiconazol + Boscalid + Pyraclostrobin)
Knækkefodsyge*****
Hvedemeldug*******
Bygmeldug******(*)***
Gulrust**************
Brunrust****(*)****(*)****(*)
Bygrust****(*)****(*)*****
Septoria****(*)***(*)***(*)
Hvedebladplet*******
Skoldplet***(*)***(*)****
Bygbladplet************(*)
Ramularia****(*)******
Aksfusarium***
*= svag effekt (under 40%)
**=nogen effekt (40-50%)
***=middel til god effekt (51-70%)
***=meget god effekt (71-90%)
*****=specialmiddel (91-100%
(*)=en halv stjerne

Balaya® er godkendt til anvendelse i alt korn

Balaya® er I år godkendt til anvendelse i alt korn i st. 33-40. Det betyder at Balaya® skal målrettet mod fanebladssprøjtningen (T2) før gennemskridning.

Det er den vigtigste sprøjtning i hveden, hvor man beskytter alt bladmaterialet, som nu er udviklet.

3/4 af udbyttetab i hvede kan skyldes septoria

Septoria er langt den vigtigste svampesygdom i hvede, og 3/4 af et potentielt udbyttetab skyldes septoria.

Der går ca. 3 uger fra en septoria infektion til synlige symptomer på bladene. Der er det vigtigt at holde bladene fri for septoria så længe som muligt.

85 pct. af kerneindlejringen stammer fra aktivitet i akset, fanebladet og andet øverste blad. Kerneindlejringen foregår over en periode på 6-7 uger, og enkelte dage op mod 200 kg pr. ha. Det gør T2 fanebladssprøjtningen til vigtigste svampebekæmpelse i hveden.

Forskel på sæsoner

I figuren ses septoria angrebene de seneste 4 år på Flakkebjerg.

Forskel på ny/gammel kemi

Merudbytterne, som er størst de år med stærke septoriaangreb, I alle år ses det at den nye kemi er den gammel overlegen.

Balaya® indeholder to aktivstoffer:

  • Revysol® (Mefentrifluconazole) (100 g/l)
  • Pyraclostrobin (100 g/l)

Balaya® er formuleret som en EC.

Anbefaling af dosering og timing


Balaya anbefales med følgende doseringer - st. 32-37: 0,5-0,75 l/ha - st. 38-40 til T2 fanebladssprøjtning: 0,75-1,25 l/ha

.

Lyt til Planteværn - En podcast om landbrug fra BASF

Lyt til Planteværn - En podcast om landbrug fra BASF

Følg med i hvad der sker på markerne hos danmarks landmænd. Lyt med og få tips og vejledning om, hvordan du får du meste ud af dine afgrøder, når Jesper Kystgaard interviewer landbrugseksperter og går i dybden med danmarks afgrøder og planteværn.

Lyt nu
Følg os på Facebook

Følg os på Facebook

Følg BASF Agricultural Solutions Danmark på Facebook. Her finder du nyheder og video direkte fra markerne i løbet af sæsonen. Få anbefalinger og meget mere.

Læs mere
Tilmeld dig nyheder fra BASF

Tilmeld dig nyheder fra BASF

Tilmeld dig BASF nyhedsbrevet.

Top