BASF Agricultural Solutions Danmark

Focus Ultra


Bekæmper spildkorn


og grove græsser.

Læs mere

BASF Agricultural Solutions Danmark

Korn

I Danmark dyrkes der ca. 825.000 ha vinterkorn og 625.000 ha vårkorn. Vinterhvede er den største afgrøde med godt 600.000 ha, som primært anvendes til foder, eksport og brød. Der dyrkes ca. 80.000 har vinterbyg, 110.000 ha vinterrug og 20.000 ha triticale. Vårbyg er den største korn vårafgrøde med ca. 550.000 ha, som primært anvendes til foder og maltbyg. Der dyrkes ca. 60.000 ha havre og 20.000 ha vårhvede.

Top