BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Byg

Vårbyg er de næststørste kornafgrøde i Danmark med 500 - 550.000 ha. Vårbyg anvendes hovedsageligt til følgende formål; bruges primært til • produktion af foderkorn • produktion af maltbyg Den største mængde vårbyg anvendes til foderkorn. Forudsætningen for at byggen kan anvendes som maltbyg er, at der er sået en anerkendt maltbygsort og at kravene til kvalitet kan overholdes. Vårbyg anvendes ofte som dæksæd for udlæg for en række forskellige frøafgrøder Vinterbyg anvendes primært til foder, og er en afgrøde der er med til at sprede høsten, da det er tidligt modent. Vinterbyg er på grund af tidligheden ideel som forfrugt for vinterraps.

Top