BASF Agricultural Solutions Danmark

Focus Ultra


Bekæmper spildkorn


og grove græsser.

Læs mere

BASF Agricultural Solutions Danmark

Havre

Der dyrkes ca. 60.000 ha, og havre anvendes til formål: • foderkorn • grynhavre Grynhavre skal være af en god gylden kvalitet. Havre anvendes ofte som dæksæd for udlæg for en række forskellige frøafgrøder

Top