BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Hvede

Vinterhvede er arealmæssigt den vigtigste afgrøde i Danmark, med ca. 600 – 625.000 ha. Vinterhvede udgør dermed over 40 pct. af det samlede danske kornareal og ca. 25 pct. af det samlede landbrugsareal. Udbyttet ligger typisk imellem 75 – 110 hkg/ha. Vinterhvede anvendes til primært tre formål: • Foder • Eksport • Brødhvede Den største del af vinterhveden anvendes til foder, og en mindre del anvendes til brød og kiksfremstilling. Dyrkningsstrategien for vinterhvede til eksport er ikke væsentligt forskellig fra dyrkningen af foderhvede. Dog stiller hvede til eksport normalt krav om højere proteinindhold, ligesom firmaerne ofte foretrækker bestemte sorter. Septoria er den mest tabsgivende svampesygdom i hvede, men også rustsygdomme er meget alvorlige sygdomme i hveden. Vårhvede er i Danmark en mindre afgrøde med årligt 15 – 20.000 ha.

Top