BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Rug

Der dyrkes i Danmark 100 - 110.000 ha med vinterrug. Vinterrug anvendes primært til • Brødrug • foderrug Vinterrug er generelt en meget dyrkningssikker afgrøde, pga. gode overvintringsegenskaber og en nøjsomme natur. Produktion at brødrug er dyrkningen mere usikker end foderrug, da dårligt vejr ved modning kan få faldtallet til at falde, og dermed gøre kornet uegnet til brød. Brødrug skal høstes tidligt, mens det stadig kan bruges til brød.

Top