BASF Agricultural Solutions Danmark

Focus Ultra


Bekæmper spildkorn


og grove græsser.

Læs mere

BASF Agricultural Solutions Danmark

Majsafgrøde

Der dyrkes i Danmark ca. 170.000 ha silomajs til ensilering, og 4.000 ha kernemajs til modenhed.

Top