Raps

Der dyrkes i Danmark ca. 170.000 ha raps, hvoraf vinterraps er langt den overvejende del. Vinterraps dyrkningen har vanskeliggjort dyrkningen af vårraps, da den bliver stærkt angrebet af skadedyr, der opformeres i vinterrapsen. Der dyrkes nu kun ca. 1000 ha vårraps. Raps dyrkes med henblik på et stort frøudbytte, med et højt udbytte af olie og protein og et lavt indhold af glucosinolat og erucasyre. Raps har stor værdi som forfrugt.

Dyrkningsvejledning

Invigor® hybridraps sorter

InVigor® er et stærkt brand med hybridraps sorter - både indenfor vinter- og vårraps, som repræsenterer mere end ti års målrettet Europæiske investeringer indenfor forædling og avl. Et netværk af raps forædlingsstationer i Europa sikrer, at landmænd har et tilbud om højtydende rapssorter tilpasset de forskellige klimatiske forhold. Det Europæiske forskningscenter ligger i Astene i Belgien, og der er etableret to nye forskningscentre i Psarskie, Polen og Sörup, Tyskland for at dække rapsavlernes behov.

BASF har i en årrække kørt et herbicidtolerance program - Clearfield, som også er en del af forskningsprogrammet, og der tilbydes i dag sorter med denne teknologi. Clearfield produkter og konceptet er ikke godkendt i Danmark.

I dag finder der en intens forsøgsafprøvning sted i alle nøglelande, og fremtidens innovative rapssorter er på vej.

Tidlig bekæmpelse af ukrudt sparer udbytte.

Ukrudt konkurrerer med afgrøden om vand, næringsstoffer, lys og plads. Det kan resultere i en knap næringsstofforsyning, samt en reduktion af den plads og lys, som rapsplanten har til rådighed, og i sidste ende påvirke udbyttepotentialet i afgrøden.

Vær opmærksom på storknoldet knoldbægersvamp

Sygdomsbekæmpelse er nødvendig i raps, hvor den mest kendte skadegører er Storknoldet knoldbægersvamp. Det er vigtigt at være opmærksom på de mindste tegn på forandring, idet man kombinerer dyrkningsmetoder som sortvalg og sædskifte med moderne kemi og beslutningsstøtte af høj kvalitet.

Vækststyring

Raps er en notorisk en kraftigt voksende afgrøde, der reagerer på vækstforholdene i sæsonen. Nogle gange på ganske dramatiske vis. Lejesæd er et tilbagevenden problem i raps, som ofte først bliver synligt når høsten begynder. Lejesæd kan betyde betydeligt udbytte- og indtægtstab for landmanden, hvilket gør det meget vigtigt at træffe de rigtige beslutninger, for at holde afgrøden på rette spor, og for at opnå det fulde udbyttepotentiale. Ud over dosering og timing af gødning, kan anvendelsen vækstregulerings- og svampemidler betydeligt påvirke udviklingen af afgrøden i den rigtige retning.

Hvorfor er det vigtigt at styre OSR vækst?

Lejesæd i raps er et stadigt tilbagevendende problem hvor rapsstænglen knækker eller lægger sig ned. Ikke alene gør lejesæd det vanskeligere at håndtere afgrøden. Det forstyrrer lysindtrængning og reduktion af den samlede fotosyntese, så øverste skulpe får mest lys og den nedre for lidt lys, hvilket har en negativ indvirkning på udbyttet. Frø nødmodner og spildes eller kan ikke tørre fordi rapsen ligger ned. Ligeledes høsten hvor det bliver mere tidskrævende at høste på grund af lejesæd. En vanskelig rapshøst med vejrdrilleri, kan betyde forsinkelse af hele den resterende høst og nyetablering af nye afgrøder. Påvirkningen af lejesæd er ofte undervurderet og ofte ikke synlig før høst.

Tilmeld dig nyheder fra BASF

Tilmeld dig nyheder fra BASF

Tilmeld dig BASF nyhedsbrevet.

Top