BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Raps

Der dyrkes i Danmark ca. 170.000 ha raps, hvoraf vinterraps er langt den overvejende del. Vinterraps dyrkningen har vanskeliggjort dyrkningen af vårraps, da den bliver stærkt angrebet af skadedyr, der opformeres i vinterrapsen. Der dyrkes nu kun ca. 1000 ha vårraps. Raps dyrkes med henblik på et stort frøudbytte, med et højt udbytte af olie og protein og et lavt indhold af glucosinolat og erucasyre. Raps har stor værdi som forfrugt.

Svampemidler

Strategier til svampebekæmpelse i vinterraps

 • Markedets bedste produkt mod lys bladplet
 • Meget god effekt mod knoldbægersvamp
 • God effekt mod alternaria

Danmarks stærkeste og bredeste svampemiddel til raps - Pictor Active®

Penge vokser ikke på træerne - men de kan vokse på din raps!

Landsforsøgene I raps med Pictor Active, giver den mest effektive svampebekæmpelse inkl. Lys bladplet. Pictor Active har I forsøgene givet højest merudbytte, brutto og netto.

Det gør Pictor Active til Danmarks stærkeste og bredeste svampemiddel til raps. Pictor Active giver højere udbytte med mindre input, og et højere dækningsbidrag end øvrige svampemidler i raps.

Fordele

Udnytter mulighederne og beskytter effektivt rapsen mod en række svampesygdomme.

 • God effekt og langtidsvirkning
 • Øget vitalitet til afgrøden
 • Ensartet afmodning

Beskytter raps mod knoldbægersvamp, alternaria og lys bladplet.

Pictor Active indeholder to aktivstoffer, der supplerer hinanden på den bedst mulige måde og gør Pictor Active til det stærkeste svampemiddel i raps i Danmark. Formuleringen af Pictor Active er udviklet specielt til brug i rapsfrø og sikrer maksimal optagelse og beskyttelse mod svampeinfektioner. Pictor Active beskytter rapsen sikkert mod knoldbægersvamp, alternaria og ikke mindst lys bladplet.

Langvarig virkning og fleksibel behandlingstid

Strobilurinet i Pictor Active har desuden en AgCelence-effekt, der bl.a. giver en mere ens afmodning og en større stresstolerance f.eks. i forbindelse med tørke.

En mindre mængder aktivstof optages via bladene og transporteres over kortere afstand i planten. Hovedparten af aktivstoffet sidder på overfladen af planten og beskytter i lang tid mod sporeinfektioner. Pictor Active er udviklet til at give langvarig virkning og har en fleksibel behandlingstid.

Aktivstoffet Boscalid

Boscalid tilhører gruppen SDHI og er en systemisk og translaminært fungicid til anvendelse mod svampesygdomme i bl.a. raps. I planten påvirkes svampen umiddelbart efter infektion, så sporespredning og yderligere vækst af svampen forhindres.

Dette umuliggør udviklingen af mycelie og sporer, som aktivstoffet er aktiv imod. Den del af planten der ikke rammes med sprøjtevæske, bliver beskyttet via produktets systemisk og tranlaminære effekter straks efter behandling.

Aktivstoffet Pyraclostrobin

Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner. Pyraclostrobin er ikke systemisk, men distribueres stadig effektivt i plantevæv uden at skulle absorberes i plantens saftstrøm. Ud over at have en god effekt mod en lang række svampesygdomme har pyraclostrobin og boscalid også et antal veldokumenterede fysiologiske virkninger, som i nogle tilfælde har en positiv effekt på høst / kvalitet - selv uden angreb af svampesygdomme.

Vinterraps danner især under tørre forhold et kraftigt vokslag, hvorfor der anbefales en større vandmængder (i praksis 250 l/ha). Eventuelt kan et additiv tilsættes.

Smittetryk afgør strategi og dosering

Høj dosering og splitbehandling, hvor høj dosering og split behandling giver en længere beskyttelse end en enkelt og lav dosering. Pictor Active har et højt indhold af aktivstoffer, hvorfor der ved lavt smittetryk kan anvendes en relativ lavere dosering.

Anbefaling / Raps

Mod knoldbægersvammp (Sclerotinia sclerotiorum),
alternaria og lys bladplet.


Lavt smittetryk
Stadie 65: 0,5 l/ha Pictor Active

Middel smittetryk
Stadie 65: 0,7-1,0 l/ha Pictor Active

Højt smittetryk
Stadie 63-65: 0,5 l/ha Pictor Active
+ 10-14 dage: 0,5 l/ha Pictor Active

Optimal behandlingstid

Optimal behandlingstid er, når de første kronblade falder og ca. 50 % af hovedskuddet blomstrer BBCH 63-65. I tilfælde af højt infektionstryk eller høj risiko for angreb gentag behandlingen efter 10-12 dage. Den samlede mængde må ikke overstige 1 l / ha. Sprøjteinterval mellem behandlingerne mindst 7 dage.

Vækstreguleringsmidler

Strategier til vækstregulering af vinterraps

 • Undgå lejesæd
 • Få Kraftigere stængler og rødder
 • Lettere høst
 • Mere frø

Caryx® kan anvendes i vinterraps efterår eller tidlig forår.

Efterårsanvendelse sikrer en bedre overvintring og stærkere forårsvækst gennem et forstærket rodnet. Forårsanvendelse sikrer mod lejesæd og forbedrer lysindstrålingen på skulperne som giver mere frø og et højere udbytte.

Fordele ved Caryx®

 • Mest effektive vækstregulator I vinterrap
 • Mere frø​
 • Lettere høst​
 • Stærkere stængel
 • Kraftigere rodvækst

En vinterraps uden lejesæd og med optimal lysindstråling til skulperne er af afgørende betydning for et undgå splid og sikre et godt udbytte i vinterraps. Vækstregulering er specielt vigtig I kraftigere afgrøder og hvor der forventes et højt højtudbytte potentiale.

Video fra rapsmarken marts 2021

Jakob Skodborg Jensen er i rapsmarken, hvor han viser og forklarer hvorfor, der er behov for en Caryxbehandling i de rapssorter, vi dyrker nu. Jakob forklarer om strategien ved en vækstregulering, og de fordele du kan opnå ved at gøre det.

Nye hybridsorter med større plantehøjde

De nye vinterrapssorter der dyrkes i Danmark, har et betydeligt højere udbyttepotentiale end sorter vi tidligere har dyrket. Med det højere udbyttepotentiale følger en kraftigere afgrøde med større plantehøjde og biomasse.

Lejesæd i forskellige grader og betydning

Den kraftigere vækst i de nye vinterrapssorter, øger risikoen for lejesæd i forskelligere grader. Tabet fra lejesæd er ikke kun spild af frø ved høst, men også på grund af utilstrækkelig lysindstråling til skulperne, hvor færre frø udvikles. Derfor vil en kraftig rapsafgrøde der hælder let også oftest skuffe til høst. Selv let lejesæd hvor afgrøden kun hælder let (22,5 grader) kan koste mere end 1.300 kr./hektar i tabt udbytte. Er der tale om decideret lejesæd hvor afgrøder ligger hen af jorden kan tabet være op imod og mere end 6.000 kr/hektar.

Se ADAS lejesædsberegner der ligger til grund for udbytte tab anført i annoncen. (Engelsk)

Med Caryx er landmanden i kontrol over de nye kraftigere og højtydende vinterrapssorter.

Vækstregulering udføres forbyggende

Vækstregulering med Caryx udføres når rapsen målt fra jordoverflade til toppen af øverste knop er 20-30 cm. Afgørende for en god effekt er at rapsen er i vækst. Det vil sige gerne en dagtemperaturer på minimum 8-10 grader C og ingen betydende nattefrost, let morgenfrost er dog uden betydning

Mere frø

Caryx ændrer hormonbalancen i plante. Det resulterer i en mindre strækning af hoveskuddet, flere sideskud og en kraftigere udvikling af rodnettet. Når rapsen giver plads udvikling af sideskuddene, forbedres lysindstrålingen til skulperne og flere frø udvikles. Grundet en stærkere stængel af Caryx behandlingen bæres dette højere udbytte også hjem til høst.

Ensartet afgrøde uden spild

Caryx sikrer en mere ensartet afgrøde som er lettere at høste. Udover en lettere høst giver et jævnt flow ved tærskning også et mindre spild fra mejetærskeren.

Tidspunkt og dosering

Caryx anvendes med 0,5-0,7 liter/hektar når rapsen målt fra jordoverflade til toppen af øverste knop er 20-30 cm. Afgørende for en god effekt er at rapsen er i vækst. Det vil sige gerne en dagtemp på minimum 8-10 grader C og ingen betydende nattefrost, let morgenfrost er dog uden betydning Indtast dine egne tal i lejesædsberegneren fra ADAS og se hvor stort et udbyttetab du kan forvente:

Effekten af en Caryx behandling i en vinterrapsmark i Aars

Tilmeld dig nyheder fra BASF

Tilmeld dig nyheder fra BASF

Tilmeld dig BASF nyhedsbrevet.

Top