BASF Agricultural Solutions Danmark

Focus Ultra

Bekæmper spildkorn

og grove græsser.

Læs mere

BASF Agricultural Solutions Danmark

Raps

Der dyrkes i Danmark ca. 170.000 ha raps, hvoraf vinterraps er langt den overvejende del. Vinterraps dyrkningen har vanskeliggjort dyrkningen af vårraps, da den bliver stærkt angrebet af skadedyr, der opformeres i vinterrapsen. Der dyrkes nu kun ca. 1000 ha vårraps.

Raps dyrkes med henblik på et stort frøudbytte, med et højt udbytte af olie og protein og et lavt indhold af glucosinolat og erucasyre. Raps har stor værdi som forfrugt.

Top