BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Vårrapsafgrøder

I dag dyrket vårraps kun på ca. 1000 ha, da den stort set er afløst af vinterraps. Dyrkningen af vårraps er vanskeliggjort af vinterrapsen, da den bliver stærkt angrebet af skadedyr, der opformeres i vinterrapsen.

Top