BASF Agricultural Solutions Danmark

Focus Ultra
Bekæmper spildkorn
og grove græsser.

Læs mere

BASF Agricultural Solutions Danmark

Vækstregulering af æbler og pære med Regalis® Plus

I frugtavlen bruges utroligt mange kræfter på at regulere væksten i træerne, så man får et harmonisk træ, der sætter en passende mængde frugt, er sundt, som modner med en god jævn farve, for at opnå en god sortering.


Det handler altid om at få den rigtig balance i træets vækst. For megen vegetativ vækst giver for lidt frugt, med for mange grene og blade og et højere sygdomstryk. For lidt vegetativ vækst giver modsat for meget frugt og risiko for hvert-andet-års-bæring eller et stort arbejde med udtynding.

Kunsten er derfor at skabe et harmonisk træ. Det gør man ud fra kendskabet til lokale forhold, sort og vejrforhold.

Vi ved af erfaring hvilke sorter, som har et stort vegetativt potentiale. Her får vi klart mest ud af at vækstregulere, men det skal kombineres med den aktuelle frugtsætningen og den umiddelbare vækst. Der bør kun vækstreguleres på træer i god vækst, da der ellers ikke er et behov eller effekten udebliver.


Hvilke mekanismer kan vi skrue på!

Der er 3 vigtige hormoner, som styrer træets vækst.

 • Gibberelin dannes i rødderne og styrer topvæksten (vegetativ vækst)
 • Auxin dannes i toppen og styrer røddernes vækst (delvist reproduktiv vækst)
 • Kinitin giver tykkelses vækst (reproduktiv vækst i æbler og pærer).


Det optimale er, et træ med god vækst i toppen, da der så dannes mere auxin, som får rødderne til at vokse. Vokser rødderne godt dannes der med gibberelin, der får toppen til at vokse. Kan vi danne mere kinitin, bliver den reproduktive vækst mere dominant, og vi får en bedre frugtsætning. Er der ikke balance i træet, får vi ekstra arbejde med rodbeskæring, frugtudtynding samt sommer- og vinterklipning.

Der findes yderligere et hormon – ethylen –, som vi også kan påvirke.

 • Ethylen virker på flere måder. Vigtigst er, at den påvirker dannelsen af løsningslaget i stænglen. Det øger frugtfaldet, men ethylen er også et modningshormon, som påvirker løsningslaget på stænglen og den generelle modning.


Hvordan virker Regalis Plus

Regalis Plus går ind og blokerer gibberelin- og ethylen syntesen. Virkningen er hurtig og kortvarig. Derfor skal der være god vækst i træet for at få glæde af Regalis Plus. Man kan derfor næsten skræddersy en løsning i forhold til, hvad man vil opnå.

Vurder træets vækst:

 • Unge træer skal være harmoniske og ikke alt for vegetative.
 • Ældre træer skal have mere lys og luft, så svampe og skadedyr trives dårligt. Det bliver lettere at lave en effektiv plantebeskyttelse, og det bliver nemmere at plukke frugten, når der er færre vildskud.
 • Ældre træer kan have behov for at tiltrække nye skud, som erstatning for ældre udtjente grene.
 • Sen tilvækst med mange nye blade øger risikoen for angreb af meldug. En sen vækstregulering reducerer den sene tilvækst af nye blade, mængden af meldug, og giver flere blomsterknopper den kommende sæson


Hvornår bruger vi Regalis Plus?

Som allerede nævnt bruges vækstreguleringen når der er vækst. Første behandling ligger tidligst, når årsskuddet er 7 cm langt (1 tændstiksæske langt). Den kan følges op af flere behandlinger med 7-10 dages interval alt efter vækstkraften i træet/sorten og træets alder, samt hvad man vil opnå.

Totalt må der anvendes 2,5 kg Regalis Plus pr. ha. Behandling og dosering bør afpasses efter det, man vil opnå, og justeres efter vejr og vækstforhold. Basisstrategien for en effektiv vækstregulering er gibberelin-effekten:

 • Kraftigt voksende sorter bør behandles med 1-1,5 kg tidligt, fulgt op af 2 x ½ kg senere.
 • Middel kraftigt voksende sorter starter man op med en lavere dosering f.eks. 1 kg og fulgt op af de 1-2 x ½ kg.
 • Undtagelse
 • Ved dårlig bestøvning eller frostskader, som vi så i 2017, kan man hæmme ethylen-dannelsen med Regalis Plus, det øger frugtfaldet.
 • I træer/sorter med stor frugtsætning skal man modsat ikke behandle for sent, da det fastholder mere frugt på grenene, og øger behov for en kraftigere frugttynding.

I tabellen er et basisforslag til vækstregulering af frugttræer efter sort. Husk at der stadig skal justeres på doseringerne og timing, alt efter, hvad målet er.


Se videoen

Regalis Plus doseringer

  STRATEGI
 Behov for vækstreguleringSkud
7 cm
2 uger
senere
2 uger
senere
2 uger
senere
PÆRERCa.dato1. maj14. maj28. maj14. juni
Carmen     
Celina     
Concordexx1 kg1/2 kg1/2 kg 
Conferencexxx1 1/2 kg1/2 kg1/2 kg 
Clara Friesxxxxx1 1/2 kg1/2 kg1/2 kg 
Clapsx    
Gerburg     
Lucas     
 
ÆBLERCa. dato7. maj17. maj25. maj14. juni
Ahristaxxx1 1/2 kg1/2 kg1/2 kg1/4 kg
Aromaxxx1 kg1/2 kg1/2 kg1/4 kg
Belle de Booskopxxxx1 1/2 kg1/2 kg1/2 kg1/2 kg
Bellida     
Cox Orangexxx1 1/2 kg1/2 kg1/2 kg 
Discoveryx    
Elstarxxxx1 1/2 kg1/2 kg1/4 kg1/4 kg
Elsavix    
Filippaxx1/2 kg1/2 kg  
Gala     
Glosterxxx1 kg1/2 kg1/2 kg 
Golden Deliciousxxx1 1/2 kg1/2 kg1/2 kg 
Gråstenxxxx1 kg1/2 kg1/2 kg 
Guldborgxx1/2 kg1/2 kg1/2 kg 
Holsteiner Coxxxxx1 1/2 kg1/2 kg1/4 kg1/4 kg
Jonagoldxx1 kg1/2 kg  
Jonagoredxx1 kg1/2 kg 1/4 kg
Junamixx1 kg1/2 kg  
Loboxx1/2 kg1/2 kg1/2 kg 
Mutzuxxx1 1/2 kg1/2 kg1/4 kg1/4 kg
Pigionxx    
Rubensxx1 kg1/2 kg1/2 kg 
Rød Ananas     
Rød Ingrid Mariexxxx1 1/2 kg1/2 kg1/4 kg1/4 kg
Sarixxx1 kg1/2 kg1/2 kg 
Sunrise     


Husk, at der fortsat er risiko for nattefrost i perioden medio april og medio maj.

Top