BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Caryx®

Perfekt styring af væksten i din raps

  • Mest effektive vækstregulator I vinterraps
  • Kontrol over kraftig vækst
  • Undgå strækning af vækstpunkt
  • Kraftigere rodnet og tidligere vækststart

En god etablering i efteråret er af afgørende betydning for et godt udbytte i vinterraps. Vækstregulering er specielt vigtig I tidligt såede afgrøder, hvor afgrøden er velforsynet med vand og næringsstoffer samt hvor der er en lang vækstperiode i efteråret.

Kraftig vækst i efteråret

Væksten i efteråret afhænger ikke kun af tidlig såning og høje temperaturer. De nye vinterrapssorter der er sået med kun få planter pr m2, vokser typisk kraftigere end de sorter som vi tidligere har dyrket.

Den kraftigere vækst i de nye vinterrapssorter, giver landmændene en større fleksibilitet med hensyn til sådato og sen såning med et godt resultat. Men med en tidlig-normal såning af disser kraftigt voksende sorter risikerer man i langt højere grad en begyndende strækning af vækstpunktet inden vinteren.

Med Caryx er landmanden nu i kontrol, selvom der dyrkes en af de nye hurtigt
voksende sorter.

Færre kulde- og frostskader

Caryx er ikke temperatur afhængig og virker på alle udviklingstrin. For at beskytte rapsen optimal før vinteren, så den ikke begynder en strækning af vækstpunktet, anbefales det at anvende Caryx på 4-6 bladsstadiet.

Caryx ændrer hormonbalancen i plante. Det resulterer i en mindre strækning af toppen og en kraftigere udvikling af rodnettet.

Når rapsen ikke strækker vækstpunktet, er den bedre beskyttet mod frost- og kuldeskader, skiftende temperaturer og vind. Rodhalsen bliver kraftigere og planten bliver mere kompakt hvor bladene ligger mere fladt langs jorden.

Øget rodvækst

Når væksten i hovedskuddet hæmmes, sker der en øget vækst af rodsystemet med opbygning af næringsstof reserver. Behandlede planter bliver typisk mere mørkegrønne, både på grund af en øget optagelse af kvælstof ned det større rodnet, men også som følge af en koncentration af klorofylet i bladene.

Et stort og dybt rodnet = god vand- og næringsforsyning.

Caryx forbereder ligeledes vinterrapsen til en tidlig vækststart i foråret, hvor den er klar til at gro, så snart forholdene er til det.

Hvornår vækstregulering?

Såtid og graddage er en god indikator for vækstreguleringsbehovet. For at rapsen har de bedste betingelser til at komme gennem vinteren, skal rapsen helst opnå 500 graddage fra såning og indtil 1. november. Men det er også ved 500 graddage, at rapsen typisk vil påbegynde strækningsvæksten. Er rapsen sået 1. august, vil den f.eks. ved Odense opnå 500 graddage allerede 31. august, og der vil være behov for vækstregulering.

Indtast dine egne tal i graddageberegneren på landbrugsinfo.dk og se om din raps har behov for en vækstregulering.

https://www.landbrugsinfo.dk/public/d/2/c/plante_graddageberegner

Se mere

Caryx® produktdetaljer

Caryx® produktdetaljer

Caryx kan anvendes i vinterraps efterår eller tidlig forår. Ved anvendelse i efteråret bremses væksten, hvorved rapsens vækstpunkt bliver så tæt på jordoverfladen som muligt.

Seneste nyt

September 2020: Et skoleeksempel på vækstregulering i raps om efteråret

September 2020: Et skoleeksempel på vækstregulering i raps om efteråret

Vi var forbi en DK Exclaim mark i Himmerland den 15/09-2020. Budskabet ifht vækstregulering var: kør!

I går var vi så forbi igen, for at se på effekten af 0.5 Caryx her 3 uger efter. Som I kan se på billederne er det lige til lærebøgerne.Strækningsvæksten er standset og energien sendt nedad med større rod og rodnet til følge. Rapsen fra det ubehandlede sprøjtevindue er derimod fortsat opad og vækstpunktet er her strakt til ca 5 cm mod 2 cm i de behandlede planter.

Ved at holde vækstpunktet nede og sende "strækningsenergi" nedad sikres det, at rapsen ikke skal starte forfra efter vinteren, hvis/når vi får frost, men derimod har energien klar i roden så snart den første lærke bebuder forårets komme.

Se mere
August 2020: Vækstregulering af raps med Caryx....Det er nu!

August 2020: Vækstregulering af raps med Caryx....Det er nu!

I denne mark med DK Exclaim sået 10/8 i Himmerland er betingelserne helt optimale. 4-6 blade, god vækst, god næringsstofsforsyning, god vandforsyning og godt vejr i vejrudsigten. Bare kør!

Her tager vi 0.6 Caryx, og flydende bor og Mn med. Har man ikke behandlet mod jordlopper tidligt kan der også være behov for at tage insektmiddel med mod kålhvepsens larve som vi ser flere steder i rapsen rundt om i landet.

Er der stadig spildkorn og rajgræs er det også sidste mulighed for at ramme dem med Focus Ultra + DASH inden rapsen lukker helt af. Her er der dog kørt tidligt og resten tager Kerb til vinter.

Se mere
Caryx® produktdetaljer

Caryx® produktdetaljer

Caryx kan anvendes i vinterraps efterår eller tidlig forår. Ved anvendelse i efteråret bremses væksten, hvorved rapsens vækstpunkt bliver så tæt på jordoverfladen som muligt.

Se mere
Top