Pictor®Active
Nu registreret til byg og hvede

Svampemiddel til byg og hvede

Se flere produktdetaljer

Pictor® Active til byg og hvede

Det er med stor fornøjelse, at vi nu kan meddele, at Pictor Active fra BASF er blevet godkendt som svampemiddel i byg og hvede af Miljøstyrelsen.

Pictor Active har været godkendt til svampebekæmpelse i raps samt mindre anvendelse i bl.a. frøgræs og hestebønner, og er nu med den bredere godkendelse medvirkende til, at man kan nøjes med færre produkter på hylderne.

  • Registreret i byg og hvede
  • BBCH 30-69
  • Maks. 1 l/ha af én gang eller i split
  • Bør altid anvendes i kombination med et sprede-klæbe-middel, 0,1% af vandmængden

Gå mere i detaljer på produktsiden. Se finder du teknisk data, forsøgsresultater, etiketter, sikkerhedsdatablade og link til hvor du kan købe Pictor Active.

Anvendelse

Pictor Active er godkendt til en maksimal dosering på 1,0 l pr. hektar pr. sæson i vækststadium 30-69.

Anvendelsen kan ske som enkelt behandling eller splitbehandling med et minimumsinterval på 14 dage.

Svampestrategi i hvede

  • St. 32 0,25 l/ha Pictor Active +/- triazol
  • St. 37-39 0,75-1,0 l/ha Balaya
  • St. 55-61 Propulse +/- triazol

Svampestrategi i byg

Aktivstoffer

Pictor Active er en blanding af 2 aktivstoffer: Boscalid og Pyraclostrobin. De 2 aktivstoffer komplementerer hinanden med forskellige virkemekanismer.

  • Boscalid tilhører SDHI gruppen.
  • Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner og kendes fra f.eks. Comet Pro

Langvarig virkning og fleksibel behandlingstid

"Strobilurinet i Pictor Active har desuden en AgCelence-effekt, der bl.a. giver en mere ens afmodning og en større stresstolerance f.eks. i forbindelse med tørke.

En mindre mængder aktivstof optages via bladene og transporteres over kortere afstand i planten. Hovedparten af aktivstoffet sidder på overfladen af planten og beskytter i lang tid mod sporeinfektioner. Pictor Active er udviklet til at give langvarig virkning og har en fleksibel behandlingstid."

Aktivstoffet Boscalid

Boscalid tilhører gruppen SDHI og er en systemisk og translaminært fungicid til anvendelse mod svampesygdomme i bl.a. raps. I planten påvirkes svampen umiddelbart efter infektion, så sporespredning og yderligere vækst af svampen forhindres.

Dette umuliggør udviklingen af mycelie og sporer, som aktivstoffet er aktiv imod. Den del af planten der ikke rammes med sprøjtevæske, bliver beskyttet via produktets systemisk og tranlaminære effekter straks efter behandling.

Aktivstoffet Pyraclostrobin

Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner. Pyraclostrobin er ikke systemisk, men distribueres stadig effektivt i plantevæv uden at skulle absorberes i plantens saftstrøm. Ud over at have en god effekt mod en lang række svampesygdomme har pyraclostrobin og boscalid også et antal veldokumenterede fysiologiske virkninger, som i nogle tilfælde har en positiv effekt på høst / kvalitet - selv uden angreb af svampesygdomme.

Øget fleksibilitet

”Godkendelse i byg og hvede øger fleksibiliteten for landmanden. I 2017 blev midlet godkendt til brug i raps og er siden blevet det foretrukne svampemiddel i raps, og salget er steget år for år. Senere er anvendelsen udvidet til hestebønner og frøgræs.” siger Agronomy Manager Jakob Skodborg Jensen, BASF.

Fysiologiske effekter

Pictor Active har i byg og hvede, som Comet Pro, en rigtig god effekt mod svampesygdomme. Ud over svampe-effekten har Pictor Active væsentlige fysiologiske effekter. F.eks. øges rodvæksten, og midlet har en forgrønnende effekt, der øger fotosynteseaktiviteten. Pictor Active gør endvidere planterne mere robuste mod tørke, varme, kulde og stress.

Læs mere

Gå mere i detaljer på produktsiden. Se finder du teknisk data, forsøgsresultater, etiketter, sikkerhedsdatablade og link til hvor du kan købe Pictor Active.

ActiveLandsforsøgene I raps med Pictor Active, giver den mest effektive svampebekæmpelse inkl. Lys bladplet. Pictor Active har I forsøgene givet højest merudbytte, brutto og netto.

Top