BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Caryx® - Undgå lejesæd. Undgå tab

Caryx® kan anvendes i vinterraps efterår eller tidlig forår. Efterårsanvendelse sikrer en bedre overvintring og stærkere forårsvækst gennem et forstærket rodnet. Forårsanvendelse sikrer mod lejesæd og forbedrer lysindstrålingen på skulperne som giver mere frø og et højere udbytte.

Fordele ved Caryx®

  • Mest effektive vækstregulator I vinterrap
  • Mere frø​
  • Lettere høst​
  • Stærkere stængel
  • Kraftigere rodvækst

Video fra rapsmarken marts 2021

Jakob Skodborg Jensen er i rapsmarken, hvor han viser og forklarer hvorfor, der er behov for en Caryxbehandling i de rapssorter, vi dyrker nu. Jakob forklarer om strategien ved en vækstregulering, og de fordele du kan opnå ved at gøre det.

En vinterraps uden lejesæd og med optimal lysindstråling til skulperne er af afgørende betydning for et undgå splid og sikre et godt udbytte i vinterraps. Vækstregulering er specielt vigtig I kraftigere afgrøder og hvor der forventes et højt højtudbytte potentiale.

Nye hybridsorter med større plantehøjde

De nye vinterrapssorter der dyrkes i Danmark, har et betydeligt højere udbyttepotentiale end sorter vi tidligere har dyrket. Med det højere udbyttepotentiale følger en kraftigere afgrøde med større plantehøjde og biomasse.

Lejesæd i forskellige grader og betydning

Den kraftigere vækst i de nye vinterrapssorter, øger risikoen for lejesæd i forskelligere grader. Tabet fra lejesæd er ikke kun spild af frø ved høst, men også på grund af utilstrækkelig lysindstråling til skulperne, hvor færre frø udvikles. Derfor vil en kraftig rapsafgrøde der hælder let også oftest skuffe til høst. Selv let lejesæd hvor afgrøden kun hælder let (22,5 grader) kan koste mere end 1.300 kr./hektar i tabt udbytte. Er der tale om decideret lejesæd hvor afgrøder ligger hen af jorden kan tabet være op imod og mere end 6.000 kr/hektar.

Se ADAS lejesædsberegner der ligger til grund for udbytte tab anført i annoncen. (Engelsk)

Med Caryx er landmanden i kontrol over de nye kraftigere og højtydende vinterrapssorter.

Vækstregulering udføres forbyggende

Vækstregulering med Caryx udføres når rapsen målt fra jordoverflade til toppen af øverste knop er 20-30 cm. Afgørende for en god effekt er at rapsen er i vækst. Det vil sige gerne en dagtemperaturer på minimum 8-10 grader C og ingen betydende nattefrost, let morgenfrost er dog uden betydning

Mere frø

Caryx ændrer hormonbalancen i plante. Det resulterer i en mindre strækning af hoveskuddet, flere sideskud og en kraftigere udvikling af rodnettet. Når rapsen giver plads udvikling af sideskuddene, forbedres lysindstrålingen til skulperne og flere frø udvikles. Grundet en stærkere stængel af Caryx behandlingen bæres dette højere udbytte også hjem til høst.

Ensartet afgrøde uden spild

Caryx sikrer en mere ensartet afgrøde som er lettere at høste. Udover en lettere høst giver et jævnt flow ved tærskning også et mindre spild fra mejetærskeren.

Tidspunkt og dosering?

Caryx anvendes med 0,5-0,7 liter/hektar når rapsen målt fra jordoverflade til toppen af øverste knop er 20-30 cm. Afgørende for en god effekt er at rapsen er i vækst. Det vil sige gerne en dagtemp på minimum 8-10 grader C og ingen betydende nattefrost, let morgenfrost er dog uden betydning Indtast dine egne tal i lejesædsberegneren fra ADAS og se hvor stort et udbyttetab du kan forvente:

Se mere

Caryx® produktdetaljer

Caryx® produktdetaljer

Caryx kan anvendes i vinterraps efterår eller tidlig forår. Ved anvendelse i efteråret bremses væksten, hvorved rapsens vækstpunkt bliver så tæt på jordoverfladen som muligt.

Her kan du købe Caryx®

Her kan du købe Caryx®

BASF forhander Caryx® igennem vores distributørnetværk. Find din lokale leveradør af Caryx® her

Effekten af en Caryx behandling i en vinterrapsmark i Aars

Lyt til podcasten om lejesæd i raps

Lyt til podcasten om lejesæd i raps

Hvad koster lejesæd i raps? Er lejesæd i raps det samme som det er i korn? Hør svarene i vores nye podcast om netop lejesæd og vækstregulering af…

Planteværn E23: Lejesæd og vækstregulering i vinterraps forår med Søren Severin og Torben Føns
 Jesper Kystgaard

Jesper Kystgaard

Agronomy Manager

 Jakob Skodborg Jensen

Jakob Skodborg Jensen

Salg og rådgivning

Top