BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Basisløsning i vårbyg Comet®Pro og Terpal®

20. maj 2020

Vårbyggen står meget forskelligt. På lerede jorde, hvor der har været en dårlig og senere fremspiring, er buskningen først nu i gang, mens den tidligt såede vårbyg på lettere jorde nærmer sig strækning.

Uanset udvikling giver en delt svampebeskyttelse en effektiv beskyttelse mod sygdomme igennem hele kernefyldningsperioden. Start svampesprøjtning i vårbyg når 2. øverste blad er fremme, og følg op omkring skridning. Beskyt nedre blade, de betyder meget for kernefyldningen da fanebladet er lille.

Marker med direkte såning eller reduceret jordbehandling er ofte næsten ”født” med skoldplet, og her er en behandling i st. 32 ofte aktuel.

Brug Comet Pro som basismiddel

Mange års forsøg viser, at blandinger med Comet Pro, giver et ekstra højt merudbytte. Comet Pro er meget effektiv mod bygbladplet, skoldplet og bygrust. Det giver mulighed for at anvende forskellige blandingspartnere, og få ryddet op på kemikalielageret. Comet Pro anvendes altid i blanding for at udgå resistensudvikling.

Skoldplet i byg

Hold vårbyg stående

Lejesæd koster udbytte, nedsætter mejetærsker kapaciteten, og forringer kvaliteten. Der skelnes mellem flere typer lejesæd:

  • Lejesæd; strået knækker over jordoverfladen, reducerer udbytte og kvalitet, og nedsætter høstkapasiteten markant.
  • Aksnedknækning; strået knækker lige før akset, reducerer eller lukker for safttransport til akset.
  • Strånedknækning; afgrøden knækker midt på strået, så aksene hænge nedad. Aks klippes af under skærebordet.

Anbefaling:

1. Stadie 32-37: 25% dosering triazol-blanding + 0,5 l/ha Terpal / Medax Top + ammoniumsulfat.

2. Stadie 49-59: 0,3 l/ha Comet Pro + Bell eller Propulse + 0,5 l/ha Terpal. Alternativt 0,4- 0,8 l/ha Viverda.

Strobilurin og SDHI anvendes maksimalt én gang pr. sæson i byg.


Anbefaling Terpal:

Terpal anvendes én gang eller i split indtil st. 49. Enkelt behandling 0,5-1,0 l/ha eller split med 2 x 0,4–0,5 l/ha i blanding med svampemidlet.

Bedste effekt mod aksnedknækning når stakken netop er synlig (st. 49), hvor mange afslutter svampesprøjtningerne. I stressede afgrøder bør vækstregulering undlades, eller doseringen reduceres markant.

Propulse og Prosaro = reg. varemærker tilhørende Bayer CropScience

 Søren Severin

Søren Severin

Crop Manager, OSR, Beets & Legumes

Top