BASF Agricultural Solutions Danmark

Comet Pro

Løfter udbyttet
i tankblanding

Læs mere

BASF Agricultural Solutions Danmark

Vækstregulering af vinterraps

4. sep. 2019

Foto BASF. Vækstreguleret vinterraps før vinter

Såningen af vinterraps, er i år foregået over en lang periode, og behovet for vækstregulering er derfor meget forskelligt. Mange marker står nu med 4-6 blade.

Kraftig vækst uden strækning

Ved tidlig såning vil rapsen begynde at strække vækstpunktet i efteråret, hvilket giver en betydelig risiko for udvintringsskader. Ud over at reducere strækningsvækst, giver Caryx rapsplanterne en flad vækstform, der er solid og kompakt med kraftig rodvækst. I roden lagres energi, som kommer rapsen til gavn i det tidlige forår, i form af en hurtigere og kraftigere vækststart.

Målet er en rapsafgrøde, der gennem efteråret vokser sig meget kraftig, men uden at begynde strækning.

Foto BASF. Vækstreguleret vinterraps (til højre) får en flad og mere robust vækstform, med et kraftigt rodnet

Såtidspunkt bestemmer doseringen af Caryx

Caryx anvendes når rapsen har 4-6 blade – uanset såtidspunkt. Raps etableret 10. august begynder strækningsvækst noget tidligere end raps etableret 20. august. Derfor har raps sået tidligt, behov for en længere virkningstid af vækstreguleringen, og derfor en højere dosering.

Såtidspunkt Dosering af Caryx

• Tidlig såning indtil 20. august 0,5 - 0,7 l/ha

• 20. august - 1. september 0,5 l/ha

• september - vurder behov - evt. 0,35 - 0,5 l/ha

I marker hvor der er behov for bekæmpelse af græsser og spildkorn, kan man med fordel blande Focus Ultra + Dash - sammen med en Caryx vækstregulering.

Foto BASF. Vinterskadet raps
 Jakob Skodborg Jensen

Jakob Skodborg Jensen

Salg og rådgivning

Top