BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Dash

Sprede-klæbemiddel

Produktfoto

Detaljer

Navn Dash
Formel Midlet er et emulsionskoncentrat (EC). Indeholder solventnaphtha (råolie), tung aromatisk.

Dash sænker overflade spændingen af sprøjtevæsken således, at anvendte plantebeskyttelsesmidler optages hurtigere og bedre.

Dash kan i blanding med Focus Ultra og Aramo anvendes sammen med Fastac 50.

Advarselsmærker

  • GHS-08
  • GHS-05
Navn Dash
Formel Midlet er et emulsionskoncentrat (EC). Indeholder solventnaphtha (råolie), tung aromatisk.

Dash sænker overflade spændingen af sprøjtevæsken således, at anvendte plantebeskyttelsesmidler optages hurtigere og bedre.

Dash kan i blanding med Focus Ultra og Aramo anvendes sammen med Fastac 50.

  • GHS-08
  • GHS-05
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad (SDS) Dash
Etikette Dash_Etikette
Top