Neutralize Tank Cleaner®

Højkoncentreret rengøringsmiddel til marksprøjter.

Neutralize Tank Cleaner®

Højkoncentreret rengøringsmiddel til marksprøjter.


Fordele

  • Højkoncentreret rengøringsmiddel til marksprøjter til både ind og udvendig rengøring.
  • Opløser og kompleksbinder effektivt plantebeskyttelsesmidler for lettere rengøring af sprøjteudstyr.
  • Kan udsprøjtes i den behandlede afgrøde.

Anvendelser

Generel information

Navn Neutralize
Ingredienser Rengøreningsmiddel

Faresymboler

  • GHS-05
  • GHS-07

Generel information

Navn Neutralize
Ingredienser Rengøreningsmiddel

Faresymboler

  • GHS-05
  • GHS-07

Hvorfor Neutralize?

Neutralize Tank Cleaner®

✔ Højkoncentreret rengøringsmiddel til marksprøjter til både indog udvendig rengøring.

✔ Opløser og kompleksbinder effektivt plantebeskyttelsesmidler for lettere rengøring af sprøjteudstyr.

✔ Kan udsprøjtes i den behandlede afgrøde

Sprøjteudstyr skal altid grundigt rengøres straks efter endt arbejde,hvilket betyder at du ved hver ny påbegyndt sprøjteopgave altid starter denne med rent sprøjteudstyr. Neutralize Tank Cleaner er specielt udviklet til rengøring af marksprøjter efter brug af især minimidler.

En sprøjte skal holdes ren, derfor er det yderst vigtigt at sprøjten altid straks efter brug rengøres grundigt. En ikke rengjort sprøjte må aldrig tørre ind, da dette øger risikoen for aflejringer, som senere opløses og kan give afgrødeskader. Er sprøjten ikke grundigt rengjort før en sprøjteopgave i en følsom afgrøde, er risikoen for afgrødeskader stor. Skader er ikke kun de skader der visuelt kan ses, men også de skader der ikke er synlige, men kan måles på udbyttet, skal undgås.

Højkoncentreret og effektivt rengøringsmiddel til marksprøjter

Neutralize Tank Cleaner anvendes kun med dosering på 0,25 l pr. 100 l vand.

Rengøringsanvisning

1. Kør sprøjten helt tom

Hvis sprøjten har spuledyse til rengøring af sprøjtetanken og renvandsbeholder, rengøres sprøjten i marken og skyllevandet udsprøjtes på den behandlede afgrøde. Sprøjten rengøres udvendigt med en blanding af Neutralize Tank Cleaner - 2,5 dl i 10 l vand (2,5% opløsning). Er sprøjten ikke helt ren udvendigt, gentages den udvendige rengøring.

2. Skyl sprøjten igennem med rent vand

Rengør sprøjtetankens indvendige med rent vand. Skyl også slanger og dyser.

Tøm sprøjtebeholderen helt.

3. Tilsætning af Neutralize Tank Cleaner

3.1. Sprøjter med automatisk rengøringsprogrammering:

Følg altid rengøringsinstruktionen fra producenten.

3.2. Sprøjteudstyr med indbyggede spuledyse

Fyld vand i sprøjten med 10-15 % af sprøjtebeholderens samlede kapacitet, eller følg maskinproducentens anvisninger om vandmængde. Når vandet er tilsat, påfyldes herefter Neutralize Tank Cleaner i en dosering på 0,25 l pr. 100 l vand. Start omrøring, aktiver overtryksventilen og sørg for at vaskeopløsningen kommer rundt i hele sprøjten. Udsprøjt lidt af vaskeopløsningen gennem dyserne, sluk for dyserne, og lad det stå for at opløse eventuelle rester i slanger og dyser,fortsæt omrøring i yderligere 15 minutter.

Tøm derefter sprøjten ved at udsprøjte opløsningen gennem dyserne, indtil sprøjten er helt tom. Tøm sprøjten på den behandlede afgrøde eller et passende sted.

Bemærk; hvis beholderen ikke er helt ren, skal punkt 3 gentages.

3.3. Sprøjter, der ikke har spuledyser til skylning

Fyld beholderen med halvdelen af den vandmængde der er behov for. Tilsæt mængden af Neutralize Tank Cleaner der er nødvendig i henhold sprøjtetankens størrelse - 0,25 l pr.100 l vand. Start omrøring. Tilsæt den anden halvdel af vandmængden og følg instruktionerne ovenfor.

4. Rengøring af filtre

Dyser og filtre skal rengøres separat i en vaskeopløsning med Neutralize Tank Cleaner 2,5 dl / 10 l vand (2,5%).

5. Afsluttende skylning

Når du har rengjort sprøjteudstyret, beholderen, slanger, dyser, filtre og sier med Neutralize Tank Cleaner, skal hele marksprøjten skylles med rent vand.

BASF har intet ansvar for skader som opstår når produktet ikke er anvendt som anvist i produktanvisningen.

Top