Nemasys® Multi - Egnet til økologiske havebrug

Naturlig begrænsning af sørgemyg, kålugle, kålfluer, gulerodsfluen, agerugler, løgfluen, stankelben, stor stikkelsbær bladhvepse og æblevikler.

Skal anvendes omgående eller opbevares i køleskab (må ikke fryses). Skal anvendes før den udløbsdato, der er angivet på beholderens folielåg. Må ikke udsættes for sollys.

Nemasys® Multi - Egnet til økologiske havebrug

Naturlig begrænsning af sørgemyg, kålugle, kålfluer, gulerodsfluen, agerugler, løgfluen, stankelben, stor stikkelsbær bladhvepse og æblevikler.

Skal anvendes omgående eller opbevares i køleskab (må ikke fryses). Skal anvendes før den udløbsdato, der er angivet på beholderens folielåg. Må ikke udsættes for sollys.


Fordele

 • Hurtig og effektiv kontrol
 • Egnet til økologisk havebrug
 • Nemt at anvende, tilsæt bare vand
 • Sikkert for børn, husdyr, dyreliv, regnorme og bier

Generel information

Navn Nemasys Multi

Generel information

Navn Nemasys Multi

Hvorfor Nemasys Multi?

Tilmeld dig vores varslingsservice, så skriver vi til dig, når det er aktuelt at vande nematoder ud i haven for at begrænse de skader som insekter og dræbersnegle kan forvolde.

Nematoder til bekæmpelse af bl.a. sørgemyg

Den voksne sørgemyg gør ikke skade. Larven der lever i jorden, kan gøre skade ved at gnave på planterødder.

Sørgemyg ses ofte ved, at få millimeter store sorte insek- ter sidder på plantens nedre blade eller på jorden mellem planterne. Sørgemyggen lægger æg i fugtig jord med et højt indhold af organisk materiale.

Planteresterne udgør larvernes føde sammen med alger, svampehyfer (svampetråde) m.m. Er der mange larver, angriber de også rødderne på små planter.

Sørgemyg kan findes på en bred vifte af planter, og trives især godt under fugtige forhold. Man finder dem især indendørs og i drivhuse, hvor de stort set altid forekommer i et eller andet omfang.

0,5 mio./m², brug 2,0 l vand/m² = 50 mio. til 100 m²

Kålfluen (Delia radicum)

 • Larverne er gulige eller hvide og op til 9 mm lange.
 • Pupperne er rødbrune og tøndeformede og 7 til 8 mm lange.
 • De voksne fluer minder om husfluen. De er gråbrune med en mørk stribe langs bagsiden af bagkroppen. De har røde øjne og er 6-7 mm lange.

Kålfluens livscyklus

Den voksne hun lever kun i kort tid (12-15 dage ved 20ºC) og lægger omkring 150 æg. Æglægningen begynder omkring 3 dage efter, at den voksne kålflue er kommet frem fra jorden i foråret.

Æggene bliver opbevaret i jorden i små klynger i umiddelbar nærhed af plantens stilk og klækker efter 4-6 dage ved 15-20°C. Høje temperaturer fører til høj dødelighed for både æg og larver.

Så snart æggene er klækkede, graver larven sig selv ned i jorden og gennemborer rødderne ved rodhalsen, som er det mest sårbare sted. Så snart larven er fuldt udviklet (omkring 3 uger afhængig af temperaturen, forlader den planten og forpupper.

Puppens udvikling tager ca. 20 dage. Hvis jordtemperaturen kommer over 22°C om sommeren, forbliver puppen i en passiv hviletilstand. Puppen går i en dvaletilstand i efteråret og genoptager deres udvikling i foråret, når jorden igen bliver varm.

Der udklækkes tre til fire generationer om året fra starten af april til oktober. Det præcise antal varierer fra år til år og fra sted til sted.

Kålfluens skader

 • Angrebne kålplanter gror dårligt og kan visne og dø. Det gælder især nye udplantninger i den tidlige sommer.
 • Berørte planter får plettede purpurfarvede blade som bliver gule og tørrer ud.
 • Af og til graver larverne tunneller i knopperne på rosenkålen.

Modtagelige plantearter

Vilde og dyrkede kålplanter inklusiv:

 • Kål
 • Blomkål
 • Rosenkål
 • Majroe
 • Kålrabi

Gulerodsfluen (Psila rosae)

 • Larverne er gulige eller hvide og bliver op til 8 mm lange, når de er fuldt udviklet.
 • I puppestadiet er den lukket inde i en brun puppe (5 mm lang).
 • Den voksne flue er 5 mm lang med en mørk skinnende krop, gule ben og hoved og store røde øjne.

Stikkelsbærbladhveps (Nematus ribesii)

 • Stikkelsbærbladhvepsen er stikkelsbærbuskens værste fjende. Der kan komme tre generationer om året, og larven er aktiv mellem sidst i april og september.
 • Larverne er op til 20 mm lange. De er lysegrønne med mange sorte pletter og et sort hoved.
 • De voksne er vingede insekter. Hunnen er gul med et sort hoved og sorte markeringer på brystet. Hannen har et lignende udseende, men med mere omfattende sorte markeringer som også ses på den øverste del af bagkroppen. De voksne bliver 5-7 mm lange.
 • Når larven er fedet op, lægger den sig på jorden, spinder et silkekokon og forpupper.

Stikkelsbærbladhvepsens (Nematus ribesii) skader

 • Larverne kan forårsage alvorlige skader på buskenes løv.
 • Hunner lægger æggene på underside af bladene nederst og ind mod midten af busken. Larven kan derfor ret ubemærket æde sig vej, indtil de når toppen og det yderste af busken.
 • Det svækker buskene at blive afløvet, og de kan reagere med en væsentlig ringere høst året efter.

Modtagelige planter:

 • Stikkelsbær
 • Rød ribs
 • Hvid ribs

Top