Talisman®

Reducerer stresspåvirkning, stimulerer rodvækst og øger udbyttet i din afgrøde​. Testet i korn, raps, majs og kartofler.

Talisman®

Reducerer stresspåvirkning, stimulerer rodvækst og øger udbyttet i din afgrøde​. Testet i korn, raps, majs og kartofler.


Fordele

  • Mindsker stresspåvirkningen i afgrøden​
  • lndeholder mikronæringsstoffer​
  • Øger udbyttet med gns. 5,7% i kornafgrøder​
  • Stimulerer rodvæksten

Anvendelser

Generel information

Navn Talisman

Generel information

Navn Talisman

Hvorfor vælge Talisman?

Talisman indeholder en blanding af biostimulanter og næringsstoffer, der alle bidrager til et øget udbytte og forhøjet kvalitet.​

Under optimale forhold vil Talisman hjælpe planten til at omsætte kvælstof mere effektivt. Dette vil medføre en højere biomasse og en højere koncentration af klorofyl i bladene.​

I perioder med abiotisk stress, forårsaget af f.eks. tørke eller varme, vil Talisman opretholde kvælstof assimileringscyklen i længere tid. Derved øges sikkerheden for opretholdelse af et grønt og fotosynteseaktivt bladareal, hvilket kan være afgørende for afgrødens ydelse.

Talisman

Forsøg i kornafgrøder 2018-2021 – udbytte i forhold til ubehandlet

Top