BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Nemasys F - Naturlig begrænsning af sørgemyg og stankelben

Naturlig begrænsning af sørgemyg og stankelben

Skal anvendes omgående eller opbevares i køleskab (må ikke fryses). Skal anvendes før den udløbsdato, der er angivet på beholderens folielåg. Må ikke udsættes for sollys.

Fordele

  • Hurtig og effektiv kontrol
  • Egnet til økologisk havebrug
  • Nemt at anvende, tilsæt bare vand
  • Sikkert for børn, husdyr, dyreliv, regnorme og bier

Anvendelse

Navn Nemasys C
Ingredienser Steinernema carpocapsae
Navn Nemasys C
Ingredienser Steinernema carpocapsae

Hvorfor Nemasys C?

Nematoder til bekæmpelse af stankelbenslarver

Stankelben er er et stort gråbrunt insekt med lange tynde ben og to glasklare vinger. Selvom de ser dramatiske ud, gør de ingen skade. Det gør larverne derimod. De er grå og cylindriske og ses ofte med indtrukket hoved.

Stankelbenene flyver fra juli- september. Æggene lægges på fugtig bund, og klækkes efter ca. 15 dage.

Larverne æder rødderne af græsarter og andre urter. Angreb ses hovedsageligt på lerjorde.

I haverne gør stankelbenslarverne især synlig skade på græsplæner. De graver underjordiske gangsystemer med udluftningshuller, som tillader dem at søge føde på overfladen om natten.

Stankelbenslarverne bekæmpes i perioden juli til august.

0,5 mill./m², brug 2,0 l vand/m² = 50 mio. til 100 m². Vand efter med 3 - 5 l vand/m²

Top