Nemasys® G - Naturlig begrænsning af gåsebillelarver

Naturlig begrænsning af gåsebillelarver.

Skal anvendes omgående eller opbevares i køleskab (må ikke fryses). Skal anvendes før den udløbsdato, der er angivet på beholderens folielåg. Må ikke udsættes for sollys.

Nemasys® G - Naturlig begrænsning af gåsebillelarver

Naturlig begrænsning af gåsebillelarver.

Skal anvendes omgående eller opbevares i køleskab (må ikke fryses). Skal anvendes før den udløbsdato, der er angivet på beholderens folielåg. Må ikke udsættes for sollys.


Fordele

  • Hurtig og effektiv kontrol
  • Egnet til økologisk havebrug
  • Nemt at anvende, tilsæt bare vand
  • Sikkert for børn, husdyr, dyreliv, regnorme og bier

Generel information

Navn Nemasys G

Generel information

Navn Nemasys G

Hvorfor Nemasys G?

Nematoder til bekæmpelse af gåsebillelarver

De voksne biller ses ofte om sommeren siddende i blomster, hvor de gnaver løs af støvdragerne. De kan dog også forvolde skade på planterne, når de gnaver på frugter og blade.

Gåsebillen kommer frem fra jorden som nyudviklet voksen bille i maj - juni. Æglægningen foregår mest på græsarealer, oftest på sandede arealer.

Fra sidst i juni og videre ind i juli kan små hvide larver findes på græsrødderne.

I sensommeren når de deres fulde størrelse. Det er i denne periode, at larverne forårsager størst skade på græsrødderne, så græsset til sidst tørrer ud og dør.

Gåsebillens larve bekæmpes i perioden august til oktober.

0,5 mio./m², brug 0,1 l vand/m² = 50 mio. til 100 m². Vand efter med 3 - 5 l vand/m²

Top