BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Kontakt

Candit

Svampemidler

Candit har effekt mod en lang række svampesygdomme

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i prydplanter på friland og i væksthuse samt i æble, pære, jordbær, solbær, ribs og stikkelsbær.

Fordele

  • God skurv og meldugeffekt
  • Kan med med Delan WG og Scala for ekstra skursv effekt
  • God effekt mod blad og frugt skurv

General information

Navn Candit
Formel Midlet er et vanddispergerbart granulat (WG)
Ingredienser 500 g/kg 50 % w/w kresoxim-methyl
Etikette 2017_08_Candit_dk
Sikkerhedsblad 2016_11_sds_Candit_DK

Aktivstoffet i Candit Kresoxim-methyl tilhører gruppen af strobiluriner, som virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne hvorved svampens ånding og energi opbygning påvirkes.Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet.

Kresoxim-methyl omfordeles efter udsprøjtningen løbende på planten (overfladesystemisk), således at også plantedele, der ikke direkte rammes af sprøjtevæsken beskyttes effektivt mod svampeangreb.

Må i æbler og pærer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand

I væksthus bør Candit ikke blandes med andre sprøjtemidler, sprede- klæbemidler, gødningsstoffer eller lignende. I frugt- og bæravl kan Candit blandes med Scala, Delan WG, Signum og Fastac 50.

  • GHS-08
  • GHS-09

Information om afgrøder og skadegørere

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Meldug 0,2 kg Maksimalt 2 behandlinger.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Hvid chrysantehemumrust 0,1 %
Meldug 0,03 % Maksimalt 3 behandlinger.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Meldug 0,2 kg Maksimalt 3 behandlingerbehandlingsinterval 7-14 dage.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Filtrust 0,2 kg Maksimalt 2 beahndlinger. Behandlingsinterval 7-14 dage
Stikkelsbærdræber 0,2 kg Maksimalt 2 beahndlinger. Behandlingsinterval 7-14 dage
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Meldug 0,2 kg Maksimalt 3 behandlingerbehandlingsinterval 7-14 dage.
Top