BASF Agricultural Solutions Danmark

Focus Ultra
Bekæmper spildkorn
og grove græsser.

Læs mere

BASF Agricultural Solutions Danmark

Candit

Svampemidler

Candit har effekt mod en lang række svampesygdomme

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i prydplanter på friland og i væksthuse samt i æble, pære, jordbær, solbær, ribs og stikkelsbær.

Fordele

  • God skurv og meldugeffekt
  • Kan med med Delan WG og Scala for ekstra skursv effekt
  • God effekt mod blad og frugt skurv

General information

Navn Candit
Formel Midlet er et vanddispergerbart granulat (WG)
Ingredienser 500 g/kg 50 % w/w kresoxim-methyl
Etikette 2017_08_Candit_dk
Sikkerhedsblad 2016_11_sds_Candit_DK

Aktivstoffet i Candit Kresoxim-methyl tilhører gruppen af strobiluriner, som virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne hvorved svampens ånding og energi opbygning påvirkes.Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet.

Kresoxim-methyl omfordeles efter udsprøjtningen løbende på planten (overfladesystemisk), således at også plantedele, der ikke direkte rammes af sprøjtevæsken beskyttes effektivt mod svampeangreb.

Må i æbler og pærer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand

I væksthus bør Candit ikke blandes med andre sprøjtemidler, sprede- klæbemidler, gødningsstoffer eller lignende. I frugt- og bæravl kan Candit blandes med Scala, Delan WG, Signum og Fastac 50.

  • GHS-08
  • GHS-09

Information om afgrøder og skadegørere

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Meldug 0,2 kg Maksimalt 2 behandlinger.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Hvid chrysantehemumrust 0,1 %
Meldug 0,03 % Maksimalt 3 behandlinger.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Meldug 0,2 kg Maksimalt 3 behandlingerbehandlingsinterval 7-14 dage.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Filtrust 0,2 kg Maksimalt 2 beahndlinger. Behandlingsinterval 7-14 dage
Stikkelsbærdræber 0,2 kg Maksimalt 2 beahndlinger. Behandlingsinterval 7-14 dage
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Meldug 0,2 kg Maksimalt 3 behandlingerbehandlingsinterval 7-14 dage.
Top