BASF Agricultural Solutions Danmark

Focus Ultra
Bekæmper spildkorn
og grove græsser.

Læs mere

BASF Agricultural Solutions Danmark

Caryx

Vækstreguleringsmidler

Caryx kan anvendes i vinterraps efterår eller tidlig forår. Ved anvendelse i efteråret bremses væksten, hvorved rapsens vækstpunkt bliver så tæt på jordoverfladen som muligt. Kompakte korte rapsplanter med lavt vækstpunkt er mindre udsatte for vind- og frostskader. En Caryx behandlet vinterraps afgrøde vil herved have bedre mulighed for at overleve ugunstige vejrforhold i løbet af vinteren.

Ved anvendelse af Caryx i det tidlige forår reduceres højden og hermed tendensen til lejesæd, og risikoen for lejesæd og spild mindskes under besværlige høstforhold. Caryx øger ligeledes antallet af frøbærende sideskud.

Må kun anvendes til vækstregulering i vinterraps

Fordele

  • Effektiv vækstregulering i raps
  • Reducere plantehøjden og giver mere ensartet afgrøde
  • Minimerer lejesæd og øger høst kapaciteten
  • Flere og kraftigere sideskud
  • Bedre lysinstråling til blade og skulper

General information

Navn Caryx
Formel Midlet er et vandopløseligt koncentrat
Ingredienser 30 g/l 2,7 % w/w Metconazol, 210 g/l 19,1 % w/w Mepiquat-clorid
Etikette 2017_08_Caryx_DK
Sikkerhedsblad Caryx-SDS-CLP-250815

Aktivstofferne i Caryx Mepiquat-chlorid og Metconazol supplerer hinanden ved at have forskellige virkemåder. Begge aktivstoffer blokerer gibberellin biosyntesen, men på forskellige steder. Gibberellin biosyntesen kontrollerer længdevæksten.

Begge aktivstoffer optages primært gennem bladene og både Mepiquat-chlorid såvel som Metconazol fordeles systemisk ud mod blad- og skudspidser.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Caryx kan blandes med Focus Ultra, Cantus og Fastac 50.

  • GHS-05
  • GHS-07
  • GHS-09

Information om afgrøder og skadegørere

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Vækstregulering 0,7 L + 0,7 L BBCH 13-20 / BBCH 21-59. Delt behandling efterår og forår.
Top