BASF Agricultural Solutions Danmark

Focus Ultra
Bekæmper spildkorn
og grove græsser.

Læs mere

BASF Agricultural Solutions Danmark

Ceando

Svampemidler

Ceando er et svampemiddel med en særdeles god effekt mod en lang række sygdomme i korn (se tabel) og frøgræs.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og frøgræs.

Fordele

  • Udviklet til den 1. Sprøjtning
  • Bedste start i meldug- og/eller rustmodtagelige sorter
  • Bredspektret i korn og frøgræs
  • Side-effekt mod knækkefodsyge (st. 30-32)

General information

Navn Ceando
Formel Suspensions koncentrat (SC)
Ingredienser 83 g/l (7,7% w/w) Epoxiconazol, 100 g/l (9,3% w/w) metrafenon
Etikette 2017_08_Ceando_DK
Sikkerhedsblad Ceando_250815

Ceando består af 2 aktive stoffer Metrafenon og Epoxiconazol, der hver virker på forskellig måde.

Epoxiconazol har god effekt mod hvedegråplet, hvedebrunplet, rust, bygbladplet og skoldplet, mens Metrafenon har særdeles god effekt på meldug (op til 6 – 8) uger efter behandling) og nogen effekt på knækkefodsyge.

Virkemåden adskiller sig fra andre fungicider med effekt på meldug og der er ikke krydsresistens til andre kendte.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Ceando kan blandes med Comet, Comet Pro, Fastac 50, Cycocel, Medax Top og Terpal.

  • GHS-07
  • GHS-08

Information om afgrøder og skadegørere

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Meldug Maks. 1,5 l/ha pr. sæson. Frøgræs-halmen må ikke opfodres. 30 - 55 0,75 - 1,5 l/ha
Rust Maks. 1,5 l/ha pr. sæson. Frøgræs-halmen må ikke opfodres. 30 - 55 0,75 - 1,5 l/ha
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Kronrust 0,75-1,5 L (ved begyndende angreb) 30-65 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Meldug 0,75-1,5 L (ved begyndende angreb) 30-65 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Kronrust 0,75-1,5 L 30-65 Maks. 1,5 l/ha pr. sæson.
Meldug 0,75-1,5 L 30-65 Maks. 1,5 l/ha pr. sæson.
Net- og pletnekrose 0,75-1,5 L 30-65 Maks. 1,5 l/ha pr. sæson.
Sortrust 0,75-1,5 L 30-65 Maks. 1,5 l/ha pr. sæson.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 0,75-1,5 L (ved begyndende angreb) 30-65 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Knækkefodsyge 0,75 – 1,5 l 30-32 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling
Meldug 0,75-1,5 L (ved begyndende angreb) 30-65 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Skoldplet 0,75-1,5 L (ved begyndende angreb) 30-65 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 0,75-1,5 L (ved begyndende angreb) 30-69 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Gulrust 0,75-1,5 L 30-69 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Hvedebrunplet (Septoria nodorum) 0,75-1,5 L (ved begyndende angreb) 30-69 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Hvedegråplet (Septoria tritici) 0,75-1,5 L 30-69 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Knækkefodsyge 0,75 – 1,5 l 30-32 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling
Meldug 0,75-1,5 L (ved begyndende angreb) 30-69 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Bygbladplet 0,75-1,5 L (ved begyndende angreb) 30-65 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Bygrust 0,75-1,5 L (ved begyndende angreb) 30-65 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Meldug 0,75-1,5 L (ved begyndende angreb) 30-65 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Ramularia 0,75-1,5 L (ved begyndende angreb) 30-65 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Skoldplet 0,75-1,5 L (ved begyndende angreb) 30-65 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 0,75-1,5 L (ved begyndende angreb) 30-69 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Gulrust 0,75-1,5 L 30-69 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Hvedebrunplet (Septoria nodorum) 0,75-1,5 L (ved begyndende angreb) 30-69 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Knækkefodsyge 0,75 – 1,5 l 30-32 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling
Meldug 0,75-1,5 L (ved begyndende angreb) 30-69 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Septoria  0,75-1,5 L 30-69 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Bygbladplet 0,75-1,5 L (ved begyndende angreb) 30-65 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Bygrust 0,75-1,5 L (ved begyndende angreb) 30-65 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Meldug 0,75-1,5 L (ved begyndende angreb) 30-65 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Ramularia 0,75-1,5 L (ved begyndende angreb) 30-65 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Skoldplet 0,75-1,5 L (ved begyndende angreb) 30-65 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 0,75-1,5 L (ved begyndende angreb) 30-69 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Gulrust 0,75-1,5 L 30-69 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Hvedebrunplet (Septoria nodorum) 0,75-1,5 L (ved begyndende angreb) 30-69 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Knækkefodsyge 0,75 – 1,5 l 30-32 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling
Meldug 0,75-1,5 L (ved begyndende angreb) 30-69 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Septoria  0,75-1,5 L 30-69 Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.
Top