BASF Agricultural Solutions Danmark

BASF Agricultural Solutions Danmark

Kontakt

Comet Pro

Svampemidler

Comet Pro har effekt mod en lang række sygdomme i korn

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs og majs.

Fordele

  • Mere end et svampemiddel
  • Åbner op for udbyttepotentialet i korn, majs og frøgræs
  • Basis i vår-og vinterbyg
  • Den perfekte partner for Bell

General information

Navn Comet Pro
Formel Midlet er et emulsionskoncentrat (EC).
Ingredienser 200 g/l 19,2 % w/w Pyraclostrobin (F500)
Etikette 2017_08_Comet_Pro_DK
Sikkerhedsblad Comet_Pro_SDS_28082015

Pyraclostrobin absorberes meget hurtigt i vokslaget efter udsprøjtningen. Det aktive stof frigives, fordeles og absorberes løbende på og i plantevævet. Det giver en lang virkningstid og en ensartet effektiv beskyttelse af hele bladmassen på såvel over- som undersiden af bladene.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Undgå forurening af vandmiljøet

Comet Pro kan blandes med Bell, Opus, Opera, Juventus 90, Flexity, Ceando, Fastac 50, Medax Top, Cycocel 750 og Terpal. Som hovedregel tilsættes blandingspartneren til sidst.

Det er altid vigtigt at følge vejledningen på blandingspartnerens etikette. Alle tankblandinger udsprøjtes straks.

  • GHS-07
  • GHS-08
  • GHS-09

Information on crops and pests

Skadegører Recommended rate Time of application Antal behandlinger
Rust 0,6 - 1,25 L 30-69 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Skadegører Recommended rate Time of application Antal behandlinger
Kronrust 0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Skadegører Recommended rate Time of application Antal behandlinger
Majsbladplet (Helminthosporium spp.) 0,5 - 1,0 L 30-65 Maks. 1 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling
Øjeplet (Kabatiellla zeae) 0,5 - 1,0 L 30-65 Maks. 1 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling
Skadegører Recommended rate Time of application Antal behandlinger
Kronrust 0,6 - 1,25 L 30-69 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Net- og pletnekrose 0,6 - 1,25 L 30-69 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Skadegører Recommended rate Time of application Antal behandlinger
Brunrust 0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Gulrust 0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Skadegører Recommended rate Time of application Antal behandlinger
Bygbladplet 0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Bygrust 0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Skoldplet 0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Skadegører Recommended rate Time of application Antal behandlinger
Brunrust 0,6 - 1,25 L 30-69 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Gulrust 0,6 - 1,25 L 30-69 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Skadegører Recommended rate Time of application Antal behandlinger
Brunrust 0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Skoldplet 0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Skadegører Recommended rate Time of application Antal behandlinger
Bygbladplet 0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Bygrust 0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Skoldplet 0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Skadegører Recommended rate Time of application Antal behandlinger
Brunrust 0,6 - 1,25 L 30-69 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Gulrust 0,6 - 1,25 L 30-69 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Top