BASF Agricultural Solutions Danmark

Focus Ultra
Bekæmper spildkorn
og grove græsser.

Læs mere

BASF Agricultural Solutions Danmark

Cycocel 750

Vækstreguleringsmidler

I de vækstbehandlede afgrøder reduceres væksten af de stængelstykker der er undre dannelse på behandlingstidspunktet.

Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vårhvede, rug, havre, triticale og frøgræs.

Fordele

Reducerer risikoen for lejesæd i hvede, rug, triticale, havre og frøgræs

Forkerter især de nederste internodier

Kan kombineres med tidlig ukrudts- og/eller svampebekæmpelse

Blandbar med græsmidler

Stimulerer dannelsen af sideskud i tynde afgrøder

General information

Navn Cycocel 750
Formel Midlet er et vandopløseligt koncentrat (SL)
Ingredienser 750 g/l (65,8% w/w) Chlormequat-clorid (CCC)
Etikette 2018_01_Cycocel_750_DK
Sikkerhedsblad SDB_30254898_DA

I behandlede afgrøder reduceres væksten af de stængelstykker der er under dannelse på behandlingstidspunktet. Ved rettidig anvendelse forkortes hos hvede, triticale og rug først og fremmest de nederste – hos havre de øverste – stængelstykker (internodier). Behandling medfører at strået bliver kortere og kraftigere og dermed mindsker risikoen for lejesæd. Ved brug af Cycocel 750 modvirkes en del af virkningen af knækkefodsyge.

Den bedste virkning af Cycocel 750 opnås når kornet er i god vækst, ved høj luftfugtighed og en dagstemperatur på mindst 8 – 10 °C.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (Spe3).

Cycocel 750 kan blandes med Bell, Opera, Comet Pro, Opus, Flexity, Ceando, Juventus 90 og Starane XL.

Ved tankblanding med ukrudts- og svampemidler reduceres de angivne doseringer med 20 %.

  • GHS-05
  • GHS-09
Top