BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Dash

Øvrige produkter

Sprede-klæbemiddel

Dash anvendes som additiv til Focus Ultra i en dosering på 0,5 l/ha
(se doseringer af ukrudtsmidlerne på de respektive etiketter).

General information

Navn Dash
Formel Midlet er et emulsionskoncentrat (EC). Indeholder solventnaphtha (råolie), tung aromatisk.
Ingredienser
Etikette 2017_09_Dash_DK
Sikkerhedsblad Dash_SDS

Dash sænker overflade spændingen af sprøjtevæsken således, at anvendte plantebeskyttelsesmidler optages hurtigere og bedre.

Dash kan i blanding med Focus Ultra og Aramo anvendes sammen med Fastac 50.

  • GHS-05
  • GHS-08
Top