BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Kontakt

Fastac 50

Insektmidler

Fastac 50 har effekt på en lang række skadedyr i mange forskellige kulturer og på både sugende og gnavende skadedyr.

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter udendørs i korn, raps, hovedkål, blomkål, broccoli, ærter, bønner, jordbær, prydplanter, tømmer, stiklinger og planteskolekulturer samt tomater, agurker og prydplanter i væksthus.

General information

Navn Fastac 50
Formel Midlet er et emulsionskoncentrat
Ingredienser 50 g/l 5,5 % w/w Alphacypermethrin
Etikette 2017_08_Fastac_50_DK
Sikkerhedsblad Fastac_250815

Aktivstoffet i Fastac 50 alpha-cypermethrin virker som en nervegift ved at påvirke natrium transporten i cellemenbranerne. Denne påvirkning fremkalder lammelser som typisk mindsker ædelysten hos insekterne og dermed mindsker skadevirkningen.

Fastac 50 virker både ved direkte kontakt og ved at aktivstoffet optages via insekternes fødeindtag (gnav).

Må i kornafgrøder og raps ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (Spe3).

Må i hovedkål, blomkål, broccoli, ærter, bønner, jordbær, prydplanter, stiklinger, planteskolekulturer og tømmer ikke anvendes nærmere end 30 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Fastac 50 kan blandes med Fighter 480, Basagran M75, Focus Ultra, Stomp, Stomp CS, Comet, Comet Pro, Opus, Opera, Bell, Flexity, Viverda,Ceando, Osiris, Terpal, Bor, manganchelat, mangansulfat og 33 E Olie.

Fastac 50 kan desuden udsprøjtes i følgende blandinger: 3-komponent blanding Stomp CS + Fighter 480, Stomp CS + Basagran M75, Stomp CS + Oxitril.

  • GHS-02
  • GHS-07
  • GHS-08
  • GHS-09

Information on crops and pests

Skadegører Recommended rate Time of application Antal behandlinger
Bladbiller 0,012 % (12 ml. pr. 100 ltr. vand)
Bladlus 0,012 % (12 ml. pr. 100 ltr. vand)
Minerfluer 0,012 % (12 ml. pr. 100 ltr. vand)
Målerlarver 0,012 % (12 ml. pr. 100 ltr. vand)
Møl 0,012 % (12 ml. pr. 100 ltr. vand)
Nellikethrips 0,012 % (12 ml. pr. 100 ltr. vand)
Rapsbladlopper 0,012 % (12 ml. pr. 100 ltr. vand)
Sørgemyg 0,012 % (12 ml. pr. 100 ltr. vand)
Viklere 0,012 % (12 ml. pr. 100 ltr. vand)
Skadegører Recommended rate Time of application Antal behandlinger
Nåletræssnudebiller 2,5 - 5,0 % (ved drypning)
Skadegører Recommended rate Time of application Antal behandlinger
Bladlus, ærte 0,225 L Maximalt 2 behandlinger pr sæson.
Bladrandbiller, Stribet 0,15 L Maximalt 2 behandlinger pr sæson.
Trips 0,15 L Maximalt 2 behandlinger pr sæson.
Ærteviklere 0,225 L Maximalt 2 behandlinger pr sæson.
Skadegører Recommended rate Time of application Antal behandlinger
Hindbærsnudebiller 0,225 L Maximalt 2 behandlinger pr sæson.
Viklere 0,225 L Maximalt 2 behandlinger pr sæson.
Skadegører Recommended rate Time of application Antal behandlinger
Bladrandbiller, Stribet 0,15 L Maximalt 2 behandlinger pr sæson.
Trips 0,15 L Maximalt 2 behandlinger pr sæson.
Trips, Kål 0,225 L Maximalt 2 behandlinger pr sæson.
Ærteviklere 0,225 L Maximalt 2 behandlinger pr sæson.
Skadegører Recommended rate Time of application Antal behandlinger
Glimmerbøsse 0,15 L Maximalt 2 behandlinger pr sæson.
Skulpegalmyg 0,15 L Maximalt 2 behandlinger pr sæson.
Skulpesnudebiller 0,15 L Maximalt 2 behandlinger pr sæson.
Skadegører Recommended rate Time of application Antal behandlinger
Bladlus 0,225 L Maximalt 2 behandlinger pr sæson.
Målerlarver 0,225 L Maximalt 2 behandlinger pr sæson.
Møl 0,225 L Maximalt 2 behandlinger pr sæson.
Viklere 0,225 L Maximalt 2 behandlinger pr sæson.
Skadegører Recommended rate Time of application Antal behandlinger
Bladbiller 0,012 % (12 ml. pr. 100 ltr. vand)
Bladlus 0,012 % (12 ml. pr. 100 ltr. vand)
Minerfluer 0,012 % (12 ml. pr. 100 ltr. vand)
Målerlarver 0,012 % (12 ml. pr. 100 ltr. vand)
Møl 0,012 % (12 ml. pr. 100 ltr. vand)
Nellikethrips 0,012 % (12 ml. pr. 100 ltr. vand)
Rapsbladlopper 0,012 % (12 ml. pr. 100 ltr. vand)
Sørgemyg 0,012 % (12 ml. pr. 100 ltr. vand)
Viklere 0,012 % (12 ml. pr. 100 ltr. vand)
Skadegører Recommended rate Time of application Antal behandlinger
Bladlus, ærte 0,225 L Maximalt 2 behandlinger pr sæson.
Bladrandbiller, Stribet 0,15 L Maximalt 2 behandlinger pr sæson.
Trips 0,15 L Maximalt 2 behandlinger pr sæson.
Ærteviklere 0,225 L Maximalt 2 behandlinger pr sæson.
Top