BASF Agricultural Solutions Danmark

Focus Ultra
Bekæmper spildkorn
og grove græsser.

Læs mere

BASF Agricultural Solutions Danmark

Flexity

Øvrige produkter

Flexity er et specialmiddel til bekæmpelse af meldug i korn, tillige med effekt på knækkefodsyge

Må kun anvendes til bekæmpelse af meldug i hvede, byg, triticale, rug og havre samt til bekæmpelse af knækkefodsyge i hvede, triticale og rug.

Fordele

  • Fordeler sig løbende i afgrøden - beskytter nytilvækst
  • Specialist mod meldug i korn
  • Langvarig beskyttelse ved tidlig anvendelse
  • Side-effekt mod knækkefodsyge (st. 30-32)
  • Styrken effekten af andre midler i tank-blanding

General information

Navn Flexity
Formel Midlet er et suspensionskoncentrat
Ingredienser 300 g/l 25,5 %c w/w metrafenon
Etikette 2017_10_Flexity_DK
Sikkerhedsblad Flexity_SDS_24092015

Flexity forhindrer svampen i at trænge ind i planten og standser væksten af mycelium, hvor angreb allerede er etableret. Envidere hæmmes dannelsen og spredningen af nye svampesporer. Metrafenon fordeles primært i afgrøden via gasfasen, men optages også via bladene og fordeles systemisk i planten.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Flexity kan blandes med Comet, Comet Pro, Viverda, Opera, Opus, Osiris, Bell, Juventus 90, Cycocel produkter, Terpal, Medax Top og Fastac 50.

  • GHS-07

Information om afgrøder og skadegørere

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Meldug 0,25-0,5 l/ha 30-59
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Hvedemeldug 0,25-0,5 l/ha 30-59
Knækkefodsyge 0,25-0,5 l/ha Vækststadium: 30 - 32.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Knækkefodsyge 0,25-0,5 l/ha 30-32
Meldug 0,25-0,5 l/ha 30-59
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Bygmeldug 0,25-0,5 l/ha Vækststadium: 30 - 59.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Hvedemeldug 0,25-0,5 l/ha 30-59
Knækkefodsyge 0,25-0,5 l/ha Vækststadium: 30 - 32.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Bygmeldug 0,25-0,5 l/ha Vækststadium: 30 - 59.
Top