BASF Agricultural Solutions Danmark

Focus Ultra
Bekæmper spildkorn
og grove græsser.

Læs mere

BASF Agricultural Solutions Danmark

Kumulus S

Svampemidler

Kumulus S har forebyggende effekt på meldug i forskellige kulturer og mod skurv i æbler og pærer.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kernefrugt, bederoer samt prydplanter i væksthuse.

Fordele

Multi-site aktivstof

Ingen risiko for resistens

Godkendelse og ”Mindre anvendelse” i mange kulturer

General information

Navn Kumulus S
Formel Midlet er et vanddispergerbart granulat
Ingredienser 800 g/kg 80 % w/w Svovl
Etikette 2017_10_Kumulus_S_DK
Sikkerhedsblad SDS_Kumulus_S

Aktivstoffet i Kumulus S svovl virker både som kontaktmiddel og ved dampvirkning på visse svampesygdomme.

Må i kernefrugt ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Kumulus S kan blandes med Comet, Opera og Cycocel Extra.

  • GHS-07

Information om afgrøder og skadegørere

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Meldug 0,1 – 0,2 % styrke Forebyggende
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Bedemeldug 7,0 kg/ha 37-45 Maksimalt 3 behandlinger pr. sæson, og ikke over 21 kg pr. sæson
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Skurv, pære 8,0 - 12,0 kg Ved begyndende angreb. Maksimalt 4 behandlinger pr sæson og ikke over 24 kg pr ha pr sæson
Skurv, Æble 8,0 - 12,0 kg Ved begyndende angreb. Maksimalt 4 behandlinger pr sæson og ikke over 24 kg pr ha pr sæson
Æblemeldug 8,0 - 12,0 kg Ved begyndende angreb. Maksimalt 4 behandlinger pr sæson og ikke over 24 kg pr ha pr sæson
Top