BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Kontakt

Limus CL

Limus®Cl – den bedste beskyttelse af kvælstof i flydende gødninger

En Urease inhibitor til brug i flydende gødninger der indhold urea eller amid-kvælstof.

Ureasehæmmer, til flydende gødninger der indeholder urea- eller amid-kvælstof

Limus Cl er en flydende ureasehæmmer, til flydende gødninger, der indeholder urea- eller amid-kvælstof. Limus Cl tilsættes flydende gødninger for at forbedre holdbarheden i jorden og på planterne – risikoen for kvælstoftab minimeres betydeligt.

Fordele

 • Ny ureasehæmmer med unik kombination af 2 aktivstoffer
 • Reducerer ammoniakfordampningen med op til 98%
 • Mere plantetilgængeligt kvælstof øger udbyttet
 • Sikrer kvælstoffet fra den flydende gødning i jorden
 • Mindre kvælstof tab til fordampning
 • Mindre tab af ammoniak og lattergas til atmosfæren
 • Doseringen kan justeres efter vejrforholdene

General information

Navn Limus CL
Formel
Ingredienser 188 g/l NBPT; N-(-butyl)thiophosphoric triamide, 81 g/l Indhold: 5 liter NPPT; N-(-propyl)thiophosphoric triamide

Limus Cl blokerer de naturlige enzymer i jorden, så urea- og amid-kvælstoffet ikke omdannes til luftformigt kvælstof eller ammoniak, og dermed fordamper. Det sikrer der mere gødning til vores afgrøder.

Limus®CL tilsættes flydende urea eller amid-kvælstof gødninger inden udbringning. Doseringen af Limus CL er afhængig af urea eller amid-kvælstof koncentrationen i gødningen.

Dosering:

Beregn dosering justeret efter vægtfylde, amid koncentration (pct) og dage til nedbør.

Eller anvend følgende dosering:

 • Limus®CL 0,9 ltr pr 1000 liter UAN 28
 • Limus®CL 1,0 ltr pr 1000 liter UAN 30

Blanding til gødningen:

 • Fyld sprøjtetanken halvt med den ønskede gødning.
 • Tilsæt den ønskede mængde Limus®CL under omrøring.
 • Fyld resten af gødningen i tanken under omrøring.
 • Blandingen er holdbar i maximalt 5 dage. Dog mindre ved svovlholdige gødninger.

Limus® CL kan bruges i alle afgrøder uanset timing. Limus® CL har ingen indvirkning på eventuelle skader forårsaget af gødningen.

Lagring:

Limus®CL bør lagres frostfrit i aflåst i kemikalierum. Temperaturen på lageret bør ikke overstige 40°C.

 • GHS-05
 • GHS-02
 • GHS-08
Top