BASF Agricultural Solutions Danmark

Focus Ultra
Bekæmper spildkorn
og grove græsser.

Læs mere

BASF Agricultural Solutions Danmark

Limus Clear

Limus®Clear – den bedste beskyttelse af kvælstof i flydende gødninger

En Urease inhibitor til brug i flydende gødninger der indhold urea eller amid-kvælstof.

Ureasehæmmer, til flydende gødninger der indeholder urea- eller amid-kvælstof

Limus Clear er en flydende ureasehæmmer, til flydende gødninger, der indeholder urea- eller amid-kvælstof. Limus Cl tilsættes flydende gødninger for at forbedre holdbarheden i jorden og på planterne – risikoen for kvælstoftab minimeres betydeligt.

Fordele

  • Ny ureasehæmmer med unik kombination af 2 aktivstoffer
  • Reducerer ammoniakfordampningen med op til 98%
  • Mere plantetilgængeligt kvælstof øger udbyttet
  • Sikrer kvælstoffet fra den flydende gødning i jorden
  • Mindre kvælstof tab til fordampning
  • Mindre tab af ammoniak og lattergas til atmosfæren
  • Doseringen kan justeres efter vejrforholdene

General information

Navn Limus Clear
Formel
Ingredienser 188 g/l NBPT; N-(-butyl)thiophosphoric triamide, 81 g/l NPPT; N-(-propyl)thiophosphoric triamide
Sikkerhedsblad Limus Clear sikkerhedsblad
Etikette Limus Clear etikette

Limus Clear blokerer de naturlige enzymer i jorden, så urea- og amid-kvælstoffet ikke omdannes til luftformigt kvælstof eller ammoniak, og dermed fordamper. Det sikrer der mere gødning til vores afgrøder.

  • GHS-05
  • GHS-02
  • GHS-08
Top