BASF Agricultural Solutions Danmark

Focus Ultra
Bekæmper spildkorn
og grove græsser.

Læs mere

BASF Agricultural Solutions Danmark

Limus Pro

Limus®Pro – den bedste kvælstofbeskyttelse til Urea

En Urease inhibitor til behandling af Urea.

Limus Pro og Urea øger effektiviteten og flexibiliteten for landmanden og samtidigt øges lagerholdbarheden af urea væsentligt.

Limus Pro er en flydende ureasehæmmer, til anvendelse i Urea. Limus Pro tilsættes granuleret Urea gødning for at forbedre holdbarheden på lageret og i jorden, hvorved risikoen for kvælstoftab minimeres.Limus Pro er en flydende ureasehæmmer, til anvendelse i Urea. Limus Pro tilsættes granuleret Urea gødning for at forbedre holdbarheden på lageret og i jorden, hvorved risikoen for kvælstoftab minimeres.

Fordele

  • Øger lagerholdbarheden af Urea
  • Sikrer kvælstoffet i Urea i jorden
  • Mindre kvælstof tab til fordampning
  • Mindre gødningsmængde pr ha.
  • Billigt kvælstof
  • Meget N i Urea (46%) og beskyttet med Limus Pro øger effektiviteten
  • Mindre tab af ammoniak og lattergas til atmosfæren

General information

Navn Limus Pro
Formel
Ingredienser 81 g/l NPPT; N-(-propyl)thiophosphoric triamide, 188 g/l NBPT; N-(-butyl)thiophosphoric triamide
Etikette 2018_01_Limus_Yellow_7_Sprachen
Sikkerhedsblad Limus Pro SDS

Limus Pro blokerer naturlige enzymer (ureaser), sådan at de ikke omdanner Urea kvælstoffet til lattergas, luftformigt kvælstof eller ammoniak og fastholder dermed mere gødning i jorden til vores afgrøder.

Limus®Pro

Indhold: 1000 ltr

Advarsel: læs altid etiketten før brug.

Limus®Pro tilsættes Urea så tidligt som muligt efter produktionen, inden losning eller sækning af gødningen.

Limus Pro sprøjtes på gødningen enten på et bånd eller i en tromle.

Dosering:

Mængden af Limus Pro, som skal bruges afhænger af, hvor længe gødningen skal lagres.

Limus®Pro: 1 ltr pr ton - til brug indenfor 3 måneder.

Limus®Pro: 2 ltr pr ton - længere lagring indtil 1 år.

Lagring:

Limus®Pro bør lagres frostfrit i aflåst i kemikalierum. Temperaturen på lageret bør ikke overstige 40°C.

  • GHS-05
  • GHS-07
  • GHS-08
Top