BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Limus Clear

Limus®Clear – den bedste beskyttelse af kvælstof i flydende gødninger

En Urease inhibitor til brug i flydende gødninger der indhold urea eller amid-kvælstof.

Fordele

 • Ny ureasehæmmer med unik kombination af 2 aktivstoffer
 • Reducerer ammoniakfordampningen med op til 98%
 • Mere plantetilgængeligt kvælstof øger udbyttet
 • Sikrer kvælstoffet fra den flydende gødning i jorden
 • Mindre kvælstof tab til fordampning
 • Mindre tab af ammoniak og lattergas til atmosfæren
 • Doseringen kan justeres efter vejrforholdene

Detaljer

Navn Limus Clear
Ingredienser 81 g/l NPPT; N-(-propyl)thiophosphoric triamide, 188 g/l NBPT; N-(-butyl)thiophosphoric triamide

Limus Clear blokerer de naturlige enzymer i jorden, så urea- og amid-kvælstoffet ikke omdannes til luftformigt kvælstof eller ammoniak, og dermed fordamper. Det sikrer der mere gødning til vores afgrøder.

Advarselsmærker

 • GHS-08
 • GHS-02
 • GHS-05
Navn Limus Clear
Ingredienser 81 g/l NPPT; N-(-propyl)thiophosphoric triamide, 188 g/l NBPT; N-(-butyl)thiophosphoric triamide

Limus Clear blokerer de naturlige enzymer i jorden, så urea- og amid-kvælstoffet ikke omdannes til luftformigt kvælstof eller ammoniak, og dermed fordamper. Det sikrer der mere gødning til vores afgrøder.

 • GHS-08
 • GHS-02
 • GHS-05
product.detail.sds.label product.detail.sds.prefix Limus Clear
Sikkerhedsblad Limus Clear_SDS
Etikette Limus Clear_Etikette

Hvorfor Limus Clear?

Top