BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Kontakt

Nodulator

Podningsmiddel til bønner og vikke

Rhizobia er en naturligt forekommende bakterie i jorden. Bejdsning med Nodulator er en omkostningseffektiv og bæredygtig løsning, der øger bælgsædens (hestebønne og vikke) kvælstoffiksering!

Fordele

  • Øger andelen af Rhizobiabakterie i jorden betragteligt
  • Rhizobiabakterie stimulere tilgængeligheden af kvælstof
  • Øge udbytte, frøvægt og protein
  • Øger forfrugtsværdien
  • Må anvendes i økologisk dyrkning

General information

Navn Nodulator
Formel
Ingredienser 1.000.000.000 (en milliard) Rhizobia bakterie pr. gram Bradyrhizobium japonicum
Etikette Nodulator-edikette

Rhizobium er en naturlig forekommende jord bakterie, som samarbejder med bælgplanternes rødder og danne kvælstof fikserende knolde på rødderne

Ingen

Ikke aktuelt

Top