BASF Agricultural Solutions Danmark

Focus Ultra
Bekæmper spildkorn
og grove græsser.

Læs mere

BASF Agricultural Solutions Danmark

Pictor Active

Svampemidler

Pictor Active er specielt udviklet til anvendelse i raps. Pictor Active holder blade og skulper sunde, grønne og fotosynteseaktive og giver dermed mulighed for en længere indlejringsperiode.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i raps og ikke senere end vækststadie BBCH 69.

Fordele

  • Kombinerer to af markedets bedste aktivstoffer, til god effekt og langtidsvirkning
  • Øger vitalitet til afgrøden
  • Ensartet afmodning

General information

Navn Pictor Active
Formel Midlet er et suspensionskoncentrat (SC)
Ingredienser 150 g/L L (15,0 % w/w) Boscalid, 250 g/L (25,0 % w/w) Pyraclostrobin (F500)
Etikette 2018_01_Pictor_Activide_DK
Sikkerhedsblad PICTOR_ACTIVE-30652588-sds-DK

Pictor Active består af to aktivstoffer – Boscalid og Pyraclostrobin – Pictor Active er specielt udviklet til anvendelse i raps Pictor Active er en af de mest effektive middel pa det danske marked til bekæmpelse af knoldbagersvamp og skulpesvamp.

Pictor Active holder blade og skulper sunde, grønne og fotosynteseaktive og giver dermed mulighed for en længere indlejringsperiode. Pictor Active giver en mere ensartet modning fra top til bund i afgrøden og reducerer dryssespild fra skulperne.

Pictor Active kan anvendes fra vækststadium 60 (første blomster synlige) til vækststadium 69 (slut på blomstring) og giver derfor flere sprøjtedage. Pictor Active kan enten udbringes som 1 enkelt behandling eller som delt behandling. Den delte behandling giver større sikkerhed særligt i sæsoner med højt smittetryk samt uens/langstrakt blomstring og skulpedannelse. med hver sin virkemåde på svampesygdomme.


Optimale virkningsforhold for Pictor Active
MinimumOptimum
Timers tørvejr22


Mindre anvendelse Link til Middeldatabasen https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72454true

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Pictor Active kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandings muligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges

  • GHS-07
  • GHS-09
Top