BASF Agricultural Solutions Danmark

Focus Ultra
Bekæmper spildkorn
og grove græsser.

Læs mere

BASF Agricultural Solutions Danmark

Regalis Plus

Vækstreguleringsmidler

Regalis Plus redukserer skudvæksten mindsker risikoen for frugt fald.

Reducerer ældning hvorved der opnås en bedre balance mellem den vegetative og generative vækst.

Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer.

General information

Navn Regalis Plus
Formel Midlet er et vandispergerbart granulat (WG)
Ingredienser 100 g/kg 10,0 % w/w Prohaxadione-calcium
Etikette 2017_10_Regalis_Plus_DK
Sikkerhedsblad RegalisPlus-SDS-CLP-250815

Regalis Plus optages via planten grønne blade og afhængig af vejr- og vækstforhold under sprøjtningen er det aktive stof optaget efter 4 timer.

Ingen

Regalis Plus kan blandes med Candit, Scala, Delan WG og Kumulus. Regalis Plus må ikke udbringes sammen med flydende gødninger, der indeholder Ca. Det anbefales at holde en afstand på 2 – 3 dage til disse.

  • GHS-07

Information om afgrøder og skadegørere

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Vækstregulering 0,5 - 2,5 kg/ha 60-69 og 71-75 Der må maks. udbringes 2,5 kg/ha i det tidlige behandlingstidspunkt og maks. 1,5 kg/ha i det sene behhandlingstidspunkt
Top