BASF Agricultural Solutions Danmark

Focus Ultra
Bekæmper spildkorn
og grove græsser.

Læs mere

BASF Agricultural Solutions Danmark

Scala

Svampemidler

I æbler og pærer anvendes Scala fra vækststadium ”grøn spids” til ”afsluttende blomstring”.

Anvendes Scala på et senere tidspunkt bør det altid ske i blanding med et produkt med en anden virkningsmekanisme i fuld dosering f.eks. Delan WG.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme iæbler, pærer og jordbær udendørs.

Fordele

  • Helbredende virkning mod skurv
  • Tåler lave temperaturer
  • Blandingspartner Candit og Delan

General information

Navn Scala
Formel 3 Midlet er et suspensionskoncentrat
Ingredienser 400 g/liter 37,4% w/w Pyrimethanil
Etikette 2017_10_Scala_DK
Sikkerhedsblad Scala SDS

Scala er et kontakt og lokalsystemisk svampemiddel, der påvirker svampens enzymsystem.

Aktivstoffet pyrimethanil tilhører anilinopyrimidin-gruppen, som blokerer udskillelsen af enzymer der er nødvendige for en svampeinfektion. Herved hindres eller stoppes infektion processen.

Scala har god effekt på skurv (Venturia inaequalis og Venturia pirina) i æbler og pærer samt effektiv forebyggende effekt på gråskimmel (Botrytis cinerea) i jordbær.

Scala er særdeles velegnet til de første sprøjtninger, idet der kan opnås gode effekter fra 5 °C og op efter.

Må i æbler og pærer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3)

Scala kan blandes med Delan WG og Candit.

  • GHS-09

Information om afgrøder og skadegørere

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Gråskimmel 2,0 L Under hele blomstringen
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Skurv, pære 1,1 L ”Grøn spids” til ”afsluttende blomstring”
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Skurv, Æble 1,1 L ”Grøn spids” til ”afsluttende blomstring”
Top