BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Bell

Bell er et svampemiddel med en særdeles god effekt mod en lang række sygdomme i korn.

Bell må ikke længere forhandles, men må anvendes indtil 31. oktober 2021.

Fordele

  • Indbygget SDHI
  • Bredspektret i korn og frøgræs
  • Øger stråstyrken i byg og foderværdien i hvede
  • Den perfekte partner for Comet Pro

Detaljer

Navn Bell
Formel Midlet er et suspensionskoncentrat (SC)
Ingredienser 67 g/l (6,0 % w/w ) Epoxiconazol, 233 g/l (20,8 % w/w) Boscalid

Bell består af 2 aktive stoffer Boscalid og Epoxiconazol, der hver virker på forskellig måde.

Epoxiconazol har god effekt mod hvedens gråplet og brunplet, rust, bladplet og skoldplet, mens Boscalid har god effekt på hvedens gråplet, bygbladplet, ramularia, samt nogen effekt på knækkefodsyge.

Ved at kombinere Epoxiconazol og Boscalid med forskellige virkningsmekanismer forstærker man således effekten især mod hvedens gråplet og byggens bladplet samtidig med, at risikoen for resistens hos svampesygdommene minimeres.

Begge aktivstoffer har svag effekt mod meldug.

For at opnå god effekt på knækkefodsyge er det vigtigt at behandle tidligt, hvilket vil sige i vækststadium 30 – 32 i hvede, rug og triticale, med fuld dosering 1,5 l/ha

Bell har effekt på en række svampesygdomme i frøgræs.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Bell kan blandes med Comet, Comet Pro, Flexity, Juventus 90, samt Cycocel produkter, Medax Top, Terpal og Fastac 50.

Anvendes Bell sammen med Terpal, skal Terpal tilsættes til sidst.

Engrapgræs

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Meldug 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30 - 55 Maks. 1,5 L/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.Frøgræshalmen må ikke bruges til foder.
Rust i engrapgræs 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30 - 55 Maks. 1,5 L/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.Frøgræshalmen må ikke bruges til foder.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Havrebladplet 0,75-1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist 35 dage
Kronrust 0,75-1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist 35 dage
Meldug 0,75-1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist 35 dage
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Kronrust 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium: 30 – 65. Maks. 1,5 L/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.Frøgræshalmen må ikke bruges til foder.
Meldug 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium: 30 – 65. Maks. 1,5 L/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.Frøgræshalmen må ikke bruges til foder.
Net- og pletnekrose 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium: 30 – 65. Maks. 1,5 L/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.Frøgræshalmen må ikke bruges til foder.
Sortrust 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium: 30 – 65. Maks. 1,5 L/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.Frøgræshalmen må ikke bruges til foder.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 0,75 -1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks.1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage.
Knækkefodsyge 0,75 -1,5 l/ha Vækststadium 30 – 32 Maks.1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage.
Meldug 0,75 -1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks.1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage.
Skoldplet 0,75 -1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks.1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Bygbladplet 0,75 - 1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist 35 dage
Bygrust 0,75 - 1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist 35 dage
Meldug 0,75 - 1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist 35 dage
Skoldplet 0,75 - 1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist 35 dage
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Gulrust 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Hvedebrunplet (Septoria nodorum) 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Hvedegråplet (Septoria tritici) 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Knækkefodsyge 0,75 - 1,5 l/ha St. 30-32 Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Meldug 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Gulrust 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Hvedebrunplet (Septoria nodorum) 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Hvedegråplet (Septoria tritici) 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Knækkefodsyge 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30 – 32 Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Meldug 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Bygbladplet 0,75 - 1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist 35 dage
Bygrust 0,75 - 1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist 35 dage
Meldug 0,75 - 1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist 35 dage
Skoldplet 0,75 - 1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist 35 dage
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Gulrust 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Hvedebrunplet (Septoria nodorum) 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Hvedegråplet (Septoria tritici) 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Knækkefodsyge 0,75 - 1,5 l/ha St. 30-32 Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Meldug 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage

Advarselsmærker

  • GHS-08
  • GHS-07
Navn Bell
Formel Midlet er et suspensionskoncentrat (SC)
Ingredienser 67 g/l (6,0 % w/w ) Epoxiconazol, 233 g/l (20,8 % w/w) Boscalid

Bell består af 2 aktive stoffer Boscalid og Epoxiconazol, der hver virker på forskellig måde.

Epoxiconazol har god effekt mod hvedens gråplet og brunplet, rust, bladplet og skoldplet, mens Boscalid har god effekt på hvedens gråplet, bygbladplet, ramularia, samt nogen effekt på knækkefodsyge.

Ved at kombinere Epoxiconazol og Boscalid med forskellige virkningsmekanismer forstærker man således effekten især mod hvedens gråplet og byggens bladplet samtidig med, at risikoen for resistens hos svampesygdommene minimeres.

Begge aktivstoffer har svag effekt mod meldug.

For at opnå god effekt på knækkefodsyge er det vigtigt at behandle tidligt, hvilket vil sige i vækststadium 30 – 32 i hvede, rug og triticale, med fuld dosering 1,5 l/ha

Bell har effekt på en række svampesygdomme i frøgræs.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Bell kan blandes med Comet, Comet Pro, Flexity, Juventus 90, samt Cycocel produkter, Medax Top, Terpal og Fastac 50.

Anvendes Bell sammen med Terpal, skal Terpal tilsættes til sidst.

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Meldug 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30 - 55 Maks. 1,5 L/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.Frøgræshalmen må ikke bruges til foder.
Rust i engrapgræs 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30 - 55 Maks. 1,5 L/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.Frøgræshalmen må ikke bruges til foder.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Havrebladplet 0,75-1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist 35 dage
Kronrust 0,75-1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist 35 dage
Meldug 0,75-1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist 35 dage
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Kronrust 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium: 30 – 65. Maks. 1,5 L/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.Frøgræshalmen må ikke bruges til foder.
Meldug 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium: 30 – 65. Maks. 1,5 L/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.Frøgræshalmen må ikke bruges til foder.
Net- og pletnekrose 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium: 30 – 65. Maks. 1,5 L/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.Frøgræshalmen må ikke bruges til foder.
Sortrust 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium: 30 – 65. Maks. 1,5 L/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling.Frøgræshalmen må ikke bruges til foder.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 0,75 -1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks.1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage.
Knækkefodsyge 0,75 -1,5 l/ha Vækststadium 30 – 32 Maks.1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage.
Meldug 0,75 -1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks.1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage.
Skoldplet 0,75 -1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks.1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Bygbladplet 0,75 - 1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist 35 dage
Bygrust 0,75 - 1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist 35 dage
Meldug 0,75 - 1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist 35 dage
Skoldplet 0,75 - 1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist 35 dage
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Gulrust 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Hvedebrunplet (Septoria nodorum) 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Hvedegråplet (Septoria tritici) 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Knækkefodsyge 0,75 - 1,5 l/ha St. 30-32 Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Meldug 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Gulrust 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Hvedebrunplet (Septoria nodorum) 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Hvedegråplet (Septoria tritici) 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Knækkefodsyge 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30 – 32 Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Meldug 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Bygbladplet 0,75 - 1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist 35 dage
Bygrust 0,75 - 1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist 35 dage
Meldug 0,75 - 1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist 35 dage
Skoldplet 0,75 - 1,5 l/ha 30-65 (ved begyndende angreb) . Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist 35 dage
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Gulrust 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Hvedebrunplet (Septoria nodorum) 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Hvedegråplet (Septoria tritici) 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Knækkefodsyge 0,75 - 1,5 l/ha St. 30-32 Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
Meldug 0,75 - 1,5 l/ha Vækststadium 30-69 (ved begyndende angreb) Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller split.Sprøjtefrist 35 dage
  • GHS-08
  • GHS-07
Etikette Bell Etikette
Sikkerhedsblad Bell_SDS
Marketingmaterialer Bell Marketingmaterialer
Top