Candit

Candit har effekt mod en lang række svampesygdomme

Candit

Candit har effekt mod en lang række svampesygdomme


Fordele

  • God skurv og meldugeffekt
  • Kan med med Delan WG og Scala for ekstra skursv effekt
  • God effekt mod blad og frugt skurv

Anvendelser

Generel information

Navn Candit
Formel Midlet er et vanddispergerbart granulat (WG)
Ingredienser 500 g/kg 50 % w/w kresoxim-methyl

Virkning

Aktivstoffet i Candit Kresoxim-methyl tilhører gruppen af strobiluriner, som virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne hvorved svampens ånding og energi opbygning påvirkes.Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet.

Kresoxim-methyl omfordeles efter udsprøjtningen løbende på planten (overfladesystemisk), således at også plantedele, der ikke direkte rammes af sprøjtevæsken beskyttes effektivt mod svampeangreb.

Tolerabilitet

Må i æbler og pærer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Blandbarhed

Candit kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler.
For eventuelle blandingsmuligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges.
Se Middeldatabasen
Meldug
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,2 kg - Maksimalt 2 behandlinger.
Hvid chrysantehemumrust
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,1 % - -
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,03 % - Maksimalt 3 behandlinger.
Meldug
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,2 kg - Maksimalt 3 behandlingerbehandlingsinterval 7-14 dage.
Filtrust
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,2 kg - Maksimalt 2 beahndlinger. Behandlingsinterval 7-14 dage
Meldug
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,2 kg - Maksimalt 3 behandlingerbehandlingsinterval 7-14 dage.

Faresymboler

  • GHS-09
  • GHS-08

Generel information

Navn Candit
Formel Midlet er et vanddispergerbart granulat (WG)
Ingredienser 500 g/kg 50 % w/w kresoxim-methyl

Virkning

Aktivstoffet i Candit Kresoxim-methyl tilhører gruppen af strobiluriner, som virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne hvorved svampens ånding og energi opbygning påvirkes.Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet.

Kresoxim-methyl omfordeles efter udsprøjtningen løbende på planten (overfladesystemisk), således at også plantedele, der ikke direkte rammes af sprøjtevæsken beskyttes effektivt mod svampeangreb.

Tolerabilitet

Må i æbler og pærer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Blandbarhed

Candit kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler.
For eventuelle blandingsmuligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges.
Se Middeldatabasen
Back
Jordbær - Meldug
Anbefalet mængde
0,2 kg
Anvendelsestidspunkt
-
Antal behandlinger
Maksimalt 2 behandlinger.
Back
Potteplanter - Hvid chrysantehemumrust
Anbefalet mængde
0,1 %
Anvendelsestidspunkt
-
Antal behandlinger
-
Anbefalet mængde
0,03 %
Anvendelsestidspunkt
-
Antal behandlinger
Maksimalt 3 behandlinger.
Back
Pære - Meldug
Anbefalet mængde
0,2 kg
Anvendelsestidspunkt
-
Antal behandlinger
Maksimalt 3 behandlingerbehandlingsinterval 7-14 dage.
Back
Solbær - Filtrust
Anbefalet mængde
0,2 kg
Anvendelsestidspunkt
-
Antal behandlinger
Maksimalt 2 beahndlinger. Behandlingsinterval 7-14 dage
Back
Æble - Meldug
Anbefalet mængde
0,2 kg
Anvendelsestidspunkt
-
Antal behandlinger
Maksimalt 3 behandlingerbehandlingsinterval 7-14 dage.

Faresymboler

  • GHS-09
  • GHS-08
Top