BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Cantus

Cantus har virkning mod knoldbægersvamp (Sclerotinia), skulpesvamp (Alternaria) og rodhalsråd (Phoma).

Fordele

  • Effektiv mod svampeangreb i raps
  • Øger rapsen stress tolerence også i tørre perioder
  • Mindsker drysse spild før høst
  • Indbygget SDHI - stærkt aktivstof mod sygdomme

Detaljer

Navn Cantus
Formel Midlet er et vanddispergerbart granulat (WG)
Ingredienser Boscalid 500g/kg 50 % w/w Boscalid

Boscalid er systemisk og spredes translaminært igennem bladet til modsatte side og transporteres med saftstrømmen imod bladspidserne. På denne måde beskyttes også ikke behandlet bladmateriale.

Boscalid virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne. Blokering af elektrontransporten hæmmer svampens ånding og demed opbygning af energi.

Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Cantus kan blandes med Fastac 50 og Juventus.

Raps

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Knoldbæger-svamp 0,5 kg Vækststadium 61-65
Skulpesvamp
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Rodhalsråd 0,5 kg Efterår:Væksstadium 12-13.Fugtige forhold fremmer udviklingen af rodhalsråd.Forår:Væksstadium 31-59.Ved forekomst af kraftige angreb.

Advarselsmærker

  • GHS-09
Navn Cantus
Formel Midlet er et vanddispergerbart granulat (WG)
Ingredienser Boscalid 500g/kg 50 % w/w Boscalid

Boscalid er systemisk og spredes translaminært igennem bladet til modsatte side og transporteres med saftstrømmen imod bladspidserne. På denne måde beskyttes også ikke behandlet bladmateriale.

Boscalid virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne. Blokering af elektrontransporten hæmmer svampens ånding og demed opbygning af energi.

Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Cantus kan blandes med Fastac 50 og Juventus.

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Knoldbæger-svamp 0,5 kg Vækststadium 61-65
Skulpesvamp
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Rodhalsråd 0,5 kg Efterår:Væksstadium 12-13.Fugtige forhold fremmer udviklingen af rodhalsråd.Forår:Væksstadium 31-59.Ved forekomst af kraftige angreb.
  • GHS-09
Etikette Cantus_Etikette
Sikkerhedsblad Cantus_SDS
Top