Cantus

Cantus har virkning mod knoldbægersvamp (Sclerotinia), skulpesvamp (Alternaria) og rodhalsråd (Phoma).

Cantus

Cantus har virkning mod knoldbægersvamp (Sclerotinia), skulpesvamp (Alternaria) og rodhalsråd (Phoma).


Fordele

  • Effektiv mod svampeangreb i raps
  • Øger rapsen stress tolerence også i tørre perioder
  • Mindsker drysse spild før høst
  • Indbygget SDHI - stærkt aktivstof mod sygdomme

Anvendelser

Generel information

Navn Cantus
Formel Midlet er et vanddispergerbart granulat (WG)
Ingredienser Boscalid 500g/kg 50 % w/w Boscalid

Virkning

Boscalid er systemisk og spredes translaminært igennem bladet til modsatte side og transporteres med saftstrømmen imod bladspidserne. På denne måde beskyttes også ikke behandlet bladmateriale.

Boscalid virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne. Blokering af elektrontransporten hæmmer svampens ånding og demed opbygning af energi.

Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet.

Tolerabilitet

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Blandbarhed

Cantus kan blandes med Fastac 50 og Juventus.

Knoldbægersvamp
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,5 kg Vækststadium 61-65 -
Rodhalsråd
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,5 kg Efterår:Væksstadium 12-13.Fugtige forhold fremmer udviklingen af rodhalsråd.Forår:Væksstadium 31-59.Ved forekomst af kraftige angreb. -

Faresymboler

  • GHS-09

Generel information

Navn Cantus
Formel Midlet er et vanddispergerbart granulat (WG)
Ingredienser Boscalid 500g/kg 50 % w/w Boscalid

Virkning

Boscalid er systemisk og spredes translaminært igennem bladet til modsatte side og transporteres med saftstrømmen imod bladspidserne. På denne måde beskyttes også ikke behandlet bladmateriale.

Boscalid virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne. Blokering af elektrontransporten hæmmer svampens ånding og demed opbygning af energi.

Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet.

Tolerabilitet

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Blandbarhed

Cantus kan blandes med Fastac 50 og Juventus.

Back
Raps - Knoldbægersvamp
Anbefalet mængde
0,5 kg
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium 61-65
Antal behandlinger
-
Back
Vinterraps - Rodhalsråd
Anbefalet mængde
0,5 kg
Anvendelsestidspunkt
Efterår:Væksstadium 12-13.Fugtige forhold fremmer udviklingen af rodhalsråd.Forår:Væksstadium 31-59.Ved forekomst af kraftige angreb.
Antal behandlinger
-

Faresymboler

  • GHS-09
Top