Comet® Pro

Et alsidigt svampemiddel, at det finder anvendelse i mange sprøjtninger i korn, frøgræs og majs.

Comet Pro er kendt for sine gode effekter mod diverse rustsygdomme i korn samt bladplet og skoldplet i byg, sin gode blandbarhed og den forgrønnende effekter.

Comet® Pro

Et alsidigt svampemiddel, at det finder anvendelse i mange sprøjtninger i korn, frøgræs og majs.

Comet Pro er kendt for sine gode effekter mod diverse rustsygdomme i korn samt bladplet og skoldplet i byg, sin gode blandbarhed og den forgrønnende effekter.


Fordele

 • Mere end et svampemiddel
 • Løfter udbyttepotentialet i tankblandingen
 • Basis i vår-og vinterbyg
 • Korn: stærk effekt mod rustsygdomme, bygbladplet og skoldplet
 • Frøgræs: god effekt over for kronrust i rajgræs, dreschlera bladplet i svingel, mastigosporium bladplet i hundegræs samt rust i engrapgræs.
 • Majs: god effekt over for majsbladplet og majsøjeplet

Anvendelser

Generel information

Navn Comet Pro
Formel Midlet er et emulsionskoncentrat (EC).
Ingredienser 200 g/l Pyraclostrobin (F500)
Noter

Effekterne på meldug (hvede og byg), hvedegråplet, hvedebrunplet, hvedebladplet og ramularia i byg må pga. resistens forventes at være svage.

I frøgræs har Comet Pro god effekt overfor kronrust i rajgræs, dreschlera bladplet i svingel, mastigosporium bladplet i hundegræs samt rust i engrapgræs.

I majs har Comet Pro god effekt overfor majs bladplet (Helmintosporium turcicum) og majs øjeplet (Kabatiella zea).

Virkning

Pyraclostrobin absorberes meget hurtigt i vokslaget efter udsprøjtningen. Det aktive stof frigives, fordeles og absorberes løbende på og i plantevævet. Det giver en lang virkningstid og en ensartet effektiv beskyttelse af hele bladmassen på såvel over- som undersiden af bladene.

Tolerabilitet

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Undgå forurening af vandmiljøet

Blandbarhed

Comet Pro kan blandes med Bell, Opus, Opera, Juventus 90, Flexity, Ceando, Fastac 50, Medax Top, Cycocel 750 og Terpal. Som hovedregel tilsættes blandingspartneren til sidst.

Det er altid vigtigt at følge vejledningen på blandingspartnerens etikette. Alle tankblandinger udsprøjtes straks.

Rust

Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-69 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson

Kronrust

Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson

Majsbladplet (Helminthosporium spp.)

Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,5 - 1,0 L 30-65 Maks. 1 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,5 - 1,0 L 30-65 Maks. 1 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling

Kronrust

Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-69 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson

Bedemeldug

Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,625 eller 2 x 0,31 l 39-49 Maks. 1x625 eller 2x0,31 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,625 eller 2 x 0,31 l 39-49 Maks. 1x625 eller 2x0,31 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,625 eller 2 x 0,31 l 39-49 Maks. 1x625 eller 2x0,31 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,625 eller 2 x 0,31 l 39-49 Maks. 1x625 eller 2x0,31 l/ha pr. sæson

Bygbladplet

Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson

Brunrust

Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-69 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-69 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson

Brunrust

Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson

Brunrust

Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson

Bygbladplet

Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson

Brunrust

Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-69 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-69 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson

Relativ virkning af Comet Pro i korn

Faresymboler

 • GHS-09
 • GHS-08
 • GHS-07

Generel information

Navn Comet Pro
Formel Midlet er et emulsionskoncentrat (EC).
Ingredienser 200 g/l Pyraclostrobin (F500)
Noter

Effekterne på meldug (hvede og byg), hvedegråplet, hvedebrunplet, hvedebladplet og ramularia i byg må pga. resistens forventes at være svage.

I frøgræs har Comet Pro god effekt overfor kronrust i rajgræs, dreschlera bladplet i svingel, mastigosporium bladplet i hundegræs samt rust i engrapgræs.

I majs har Comet Pro god effekt overfor majs bladplet (Helmintosporium turcicum) og majs øjeplet (Kabatiella zea).

Virkning

Pyraclostrobin absorberes meget hurtigt i vokslaget efter udsprøjtningen. Det aktive stof frigives, fordeles og absorberes løbende på og i plantevævet. Det giver en lang virkningstid og en ensartet effektiv beskyttelse af hele bladmassen på såvel over- som undersiden af bladene.

Tolerabilitet

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Undgå forurening af vandmiljøet

Blandbarhed

Comet Pro kan blandes med Bell, Opus, Opera, Juventus 90, Flexity, Ceando, Fastac 50, Medax Top, Cycocel 750 og Terpal. Som hovedregel tilsættes blandingspartneren til sidst.

Det er altid vigtigt at følge vejledningen på blandingspartnerens etikette. Alle tankblandinger udsprøjtes straks.

Back

Engrapgræs - Rust

Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-69
Antal behandlinger
Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Back

Havre - Kronrust

Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-59
Antal behandlinger
Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Back

Majsafgrøde - Majsbladplet (Helminthosporium spp.)

Anbefalet mængde
0,5 - 1,0 L
Anvendelsestidspunkt
30-65
Antal behandlinger
Maks. 1 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling
Anbefalet mængde
0,5 - 1,0 L
Anvendelsestidspunkt
30-65
Antal behandlinger
Maks. 1 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling
Back

Rajgræs - Kronrust

Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-69
Antal behandlinger
Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Back

Sukkerroer - Bedemeldug

Anbefalet mængde
0,625 eller 2 x 0,31 l
Anvendelsestidspunkt
39-49
Antal behandlinger
Maks. 1x625 eller 2x0,31 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde
0,625 eller 2 x 0,31 l
Anvendelsestidspunkt
39-49
Antal behandlinger
Maks. 1x625 eller 2x0,31 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde
0,625 eller 2 x 0,31 l
Anvendelsestidspunkt
39-49
Antal behandlinger
Maks. 1x625 eller 2x0,31 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde
0,625 eller 2 x 0,31 l
Anvendelsestidspunkt
39-49
Antal behandlinger
Maks. 1x625 eller 2x0,31 l/ha pr. sæson
Back

Vinterbyg - Bygbladplet

Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-59
Antal behandlinger
Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-59
Antal behandlinger
Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-59
Antal behandlinger
Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Back

Vinterhvede - Brunrust

Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-69
Antal behandlinger
Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-69
Antal behandlinger
Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Back

Vinterrug - Brunrust

Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-59
Antal behandlinger
Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-59
Antal behandlinger
Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Back

Vinter-triticale - Brunrust

Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-59
Antal behandlinger
Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-59
Antal behandlinger
Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Back

Vårbyg - Bygbladplet

Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-59
Antal behandlinger
Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-59
Antal behandlinger
Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-59
Antal behandlinger
Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Back

Vårhvede - Brunrust

Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-69
Antal behandlinger
Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-69
Antal behandlinger
Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson

Relativ virkning af Comet Pro i korn

Faresymboler

 • GHS-09
 • GHS-08
 • GHS-07

Hvorfor Comet Pro?

Comet Pro løfter udbyttet i tankblanding i hvede og er basis blandingspartneren i byg.

 • Styrker afgrødens eget forsvar
 • Stærk effekt mod rustsygdomme, bygbladplet og skoldplet
 • Giver en forgrønnede effekt

Comet Pro har betydelige fysiologiske effekter, som f.eks. stress reducerende effekter, og derfor er Comet Pro godkendt med følgende tekst på etiketten.

”Comet Pro har effekt mod en lang række sygdomme i korn, desuden kan en behandling med Comet Pro i nogle tilfælde have en positiv indflydelse på udbyttet og/eller kvaliteten af den høstede afgrøde, selv om der ikke er synlige angreb af svampesygdomme.”

Strobiluriner er en aktivstofgruppe

Visse skovsvampe som sommerkoglehat og porcelænshat producerer naturligt strobiluriner, der hæmmer væksten i andre planter. Med baggrund i de naturlige strobiluriner, er der kunstigt fremstillet lignende stoffer, som forhindrer svampevækst på andre planter.

Det aktive stof pyraclostrobin absorberes meget hurtigt i vokslaget efter udsprøjtningen, og frigives, fordeles og absorberes løbende på og i plantevævet. Det giver lang virkningstid og en ensartet effektiv beskyttelse af hele bladmassen på såvel over- som underside.

Inde i svampene forhindrer strobilurinerne ånding i mitokondierne, elektrontransporten blokeres og svampens energiforsyning bliver afbrudt så svampen går til grunde.

Aktivstoffet pyraclostrobin er udviklet, introduceret og markedsført under betegnelsel F500.

Effekt på svampesygdomme i korn

Comet Pro er et alsidigt produkt med god effekt overfor en række vigtige kornsygdomme.

Forholdsvis tidligt efter introduktionen af strobiluriner, udviklede visse svampene resistens mod strobiluriner, og effekten mod byg- og hvedemeldug, septoria og hvedebladplet er meget begrænset.

Overfor andre svampesygdomme er Comet Pro er fortsat lige effektiv, hvilket betyder at man anbefaler op til to behandlinger i byg og hvede med Comet Pro i blanding med et triazol.

Comet Pro er meget effektiv mod bygbladplet, skoldplet og bygrust.

Det giver mulighed for atanvende forskellige blandingspartnere, og få ryddet op på kemikalielageret.

Comet Pro har en meget god effekt mod rustsygdomme.

Desuden tilfører Comet Pro nogle betydelige fysiologiske stress reducerende og forgrønnendeeffekter også i tørre perioder.

T1 strategi i hvede

Lyt til Planteværn E27: T1 sprøjtning i hvede og vinterbyg, med Just Bach Andersen

Hvad skal vi gøre i T1 sprøjtningen i hvede og hvor meget betyder sådan noget som sorter, lokalitet og godkendelsen af Balaya for den tidlige behandling? Skal vi også vækstregulere samtidig med eller kan det gøres på en anden måde og hvor betyder kulden vi har nu for vækstreguleringsbehovet. Hør det og meget mere når Just fortæller om de erfaringer han har med T1 sprøjtning i hvede.

Flere års forsøg i rug viser, at Comet Pro giver højere merudbytter og en meget effektiv sygdomsbekæmpelse.

Comet Pro er yderst effektiv mod de vigtigste sygdomme i rug som skoldplet og brunrust.

Til en tidlig bekæmpelse af f.eks. rust i frøgræs anbefales en Comet Pro + et triazol.

I lighed med andre afgrøder, oplever vi i frøgræs en sundere og mere grøn afgrøde som gavner udbyttet.

Der er mange positive erfaringer ved at svampebehandle majs med Comet Pro.

Majsøjeplet og majsbladplet optræder hvert år i de fleste majsmarker, og er med til at forringe udbyttet og kvalitet.

Ud over et højere udbytte giver det:

 • mere stivelse (energi)
 • højere fordøjelighed
 • bedre ensilagekvalitet (ensartet snitlængde, lettere pakning i silo)
 • mindre varmeudvikling
 • bedre holdbarhed
 • færre skimmelsvampe (mug)

AgCelence beskriver en række egenskaber i planter, som kan påvirkes af produkter med AgCelence effekt.

AgCelence effekten er ofte fysiologisk betinget, der er med til at forbedre og styrke afgrøderne og give en hel række fordele.

 • Forgrønnende effekt
 • Bedre kvælstofudnyttelse
 • Større tørketolerance
 • Styrker planters forsvarsmekanisme mod syg-domme
 • Styrker planters stress tolerance

Anbefaling og doseringer

Comet Pro skal altid blandes med et svampemiddel fra en anden aktivstofgruppe for at undgå resistensdannelse.

Byg: St. 32-37: Comet Pro 0,3 l/ha + triazol
eller bedre to behandlinger i byggen:
1. St. 32-37: Comet Pro 0,15-0,2 l/ha + triazol
2. St. 49-59: Comet Pro 0,15-0,2 l/ha + triazol eller Balaya
Hvede: St. 32- 33: 0,3 l/ha Comet Pro + et triazol
Rug: St. 37-39 Comet Pro + et triazol mod skoldplet
eller st. 55-59: 0,3-0,4 l/ha mod brunrust. Sprøjt generelt ikke i fuld blomst for ikke at forstyrre be-støvningen.
Frøgræs: St. 32 Comet Pro 0,3 l/ha + triazol
Majs:Alm. smittetryk: Enkelt-behandling medio juli med 0,5 l/ha Comet Pro
Højt smittetryk og tidlige angreb: Delt behandling med 2 x 0,5 l/ha Comet Pro med 2-3 ugers interval. må anvendes indtil senest st. 65 (blomstring).
Top