Comet® Pro

Et alsidigt svampemiddel, at det finder anvendelse i mange sprøjtninger i korn, frøgræs og majs.

Comet Pro er kendt for sine gode effekter mod diverse rustsygdomme i korn samt bladplet og skoldplet i byg, sin gode blandbarhed og den forgrønnende effekter.

Comet® Pro

Et alsidigt svampemiddel, at det finder anvendelse i mange sprøjtninger i korn, frøgræs og majs.

Comet Pro er kendt for sine gode effekter mod diverse rustsygdomme i korn samt bladplet og skoldplet i byg, sin gode blandbarhed og den forgrønnende effekter.


Fordele

 • Mere end et svampemiddel
 • Løfter udbyttepotentialet i tankblandingen
 • Basis i vår-og vinterbyg
 • Korn: stærk effekt mod rustsygdomme, bygbladplet og skoldplet
 • Frøgræs: god effekt over for kronrust i rajgræs, dreschlera bladplet i svingel, mastigosporium bladplet i hundegræs samt rust i engrapgræs.
 • Majs: god effekt over for majsbladplet og majsøjeplet

Anvendelser

Generel information

Navn Comet Pro
Formel Midlet er et emulsionskoncentrat (EC).
Ingredienser 200 g/l Pyraclostrobin (F500)
Noter

Effekterne på meldug (hvede og byg), hvedegråplet, hvedebrunplet, hvedebladplet og ramularia i byg må pga. resistens forventes at være svage.

I frøgræs har Comet Pro god effekt overfor kronrust i rajgræs, dreschlera bladplet i svingel, mastigosporium bladplet i hundegræs samt rust i engrapgræs.

I majs har Comet Pro god effekt overfor majs bladplet (Helmintosporium turcicum) og majs øjeplet (Kabatiella zea).

Virkning

Pyraclostrobin absorberes meget hurtigt i vokslaget efter udsprøjtningen. Det aktive stof frigives, fordeles og absorberes løbende på og i plantevævet. Det giver en lang virkningstid og en ensartet effektiv beskyttelse af hele bladmassen på såvel over- som undersiden af bladene.

Tolerabilitet

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Undgå forurening af vandmiljøet

Blandbarhed

Comet Pro kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandingsmuligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges. Se Middeldatabasen
Rust
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-69 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Kronrust
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Majsbladplet (Helminthosporium spp.)
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,5 - 1,0 L 30-65 Maks. 1 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,5 - 1,0 L 30-65 Maks. 1 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling
Kronrust
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-69 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Bedemeldug
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,625 eller 2 x 0,31 l 39-49 Maks. 1x0,625 eller 2x0,31 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,625 eller 2 x 0,31 l 39-49 Maks. 1x0,625 eller 2x0,31 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,625 eller 2 x 0,31 l 39-49 Maks. 1x0,625 eller 2x0,31 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,625 eller 2 x 0,31 l 39-49 Maks. 1x0,625 eller 2x0,31 l/ha pr. sæson
Bygbladplet
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Brunrust
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-69 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-69 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Brunrust
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Brunrust
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Bygbladplet
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-59 Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Brunrust
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-69 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,6 - 1,25 L 30-69 Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson

Relativ virkning af Comet Pro i korn

Faresymboler

 • GHS-09
 • GHS-08
 • GHS-07

Generel information

Navn Comet Pro
Formel Midlet er et emulsionskoncentrat (EC).
Ingredienser 200 g/l Pyraclostrobin (F500)
Noter

Effekterne på meldug (hvede og byg), hvedegråplet, hvedebrunplet, hvedebladplet og ramularia i byg må pga. resistens forventes at være svage.

I frøgræs har Comet Pro god effekt overfor kronrust i rajgræs, dreschlera bladplet i svingel, mastigosporium bladplet i hundegræs samt rust i engrapgræs.

I majs har Comet Pro god effekt overfor majs bladplet (Helmintosporium turcicum) og majs øjeplet (Kabatiella zea).

Virkning

Pyraclostrobin absorberes meget hurtigt i vokslaget efter udsprøjtningen. Det aktive stof frigives, fordeles og absorberes løbende på og i plantevævet. Det giver en lang virkningstid og en ensartet effektiv beskyttelse af hele bladmassen på såvel over- som undersiden af bladene.

Tolerabilitet

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Undgå forurening af vandmiljøet

Blandbarhed

Comet Pro kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandingsmuligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges. Se Middeldatabasen
Back
Engrapgræs - Rust
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-69
Antal behandlinger
Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Back
Havre - Kronrust
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-59
Antal behandlinger
Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Back
Majsafgrøde - Majsbladplet (Helminthosporium spp.)
Anbefalet mængde
0,5 - 1,0 L
Anvendelsestidspunkt
30-65
Antal behandlinger
Maks. 1 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling
Anbefalet mængde
0,5 - 1,0 L
Anvendelsestidspunkt
30-65
Antal behandlinger
Maks. 1 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling
Back
Rajgræs - Kronrust
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-69
Antal behandlinger
Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Back
Sukkerroer - Bedemeldug
Anbefalet mængde
0,625 eller 2 x 0,31 l
Anvendelsestidspunkt
39-49
Antal behandlinger
Maks. 1x0,625 eller 2x0,31 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde
0,625 eller 2 x 0,31 l
Anvendelsestidspunkt
39-49
Antal behandlinger
Maks. 1x0,625 eller 2x0,31 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde
0,625 eller 2 x 0,31 l
Anvendelsestidspunkt
39-49
Antal behandlinger
Maks. 1x0,625 eller 2x0,31 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde
0,625 eller 2 x 0,31 l
Anvendelsestidspunkt
39-49
Antal behandlinger
Maks. 1x0,625 eller 2x0,31 l/ha pr. sæson
Back
Vinterbyg - Bygbladplet
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-59
Antal behandlinger
Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-59
Antal behandlinger
Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-59
Antal behandlinger
Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Back
Vinterhvede - Brunrust
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-69
Antal behandlinger
Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-69
Antal behandlinger
Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Back
Vinterrug - Brunrust
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-59
Antal behandlinger
Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-59
Antal behandlinger
Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Back
Vinter-triticale - Brunrust
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-59
Antal behandlinger
Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-59
Antal behandlinger
Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Back
Vårbyg - Bygbladplet
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-59
Antal behandlinger
Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-59
Antal behandlinger
Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-59
Antal behandlinger
Maks. 1 x 1,25 l/ha pr. sæson
Back
Vårhvede - Brunrust
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-69
Antal behandlinger
Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson
Anbefalet mængde
0,6 - 1,25 L
Anvendelsestidspunkt
30-69
Antal behandlinger
Maks. 2 x 1,25 l/ha pr. sæson

Relativ virkning af Comet Pro i korn

Faresymboler

 • GHS-09
 • GHS-08
 • GHS-07

Hvorfor vælge Comet Pro?

Comet Pro løfter udbyttet i tankblanding i hvede og er basis blandingspartneren i byg.

 • Styrker afgrødens eget forsvar
 • Stærk effekt mod rustsygdomme, bygbladplet og skoldplet
 • Giver en forgrønnede effekt

Comet Pro har betydelige fysiologiske effekter, som f.eks. stress reducerende effekter, og derfor er Comet Pro godkendt med følgende tekst på etiketten.

”Comet Pro har effekt mod en lang række sygdomme i korn, desuden kan en behandling med Comet Pro i nogle tilfælde have en positiv indflydelse på udbyttet og/eller kvaliteten af den høstede afgrøde, selv om der ikke er synlige angreb af svampesygdomme.”

Strobiluriner er en aktivstofgruppe

Visse skovsvampe som sommerkoglehat og porcelænshat producerer naturligt strobiluriner, der hæmmer væksten i andre planter. Med baggrund i de naturlige strobiluriner, er der kunstigt fremstillet lignende stoffer, som forhindrer svampevækst på andre planter.

Det aktive stof pyraclostrobin absorberes meget hurtigt i vokslaget efter udsprøjtningen, og frigives, fordeles og absorberes løbende på og i plantevævet. Det giver lang virkningstid og en ensartet effektiv beskyttelse af hele bladmassen på såvel over- som underside.

Inde i svampene forhindrer strobilurinerne ånding i mitokondierne, elektrontransporten blokeres og svampens energiforsyning bliver afbrudt så svampen går til grunde.

Aktivstoffet pyraclostrobin er udviklet, introduceret og markedsført under betegnelsel F500.

Comet Pro er et alsidigt produkt med god effekt overfor en række vigtige kornsygdomme.

Forholdsvis tidligt efter introduktionen af strobiluriner, udviklede visse svampene resistens mod strobiluriner, og effekten mod byg- og hvedemeldug, septoria og hvedebladplet er meget begrænset.

Overfor andre svampesygdomme er Comet Pro er fortsat lige effektiv, hvilket betyder at man anbefaler op til to behandlinger i byg og hvede med Comet Pro i blanding med et triazol.

Comet Pro er meget effektiv mod bygbladplet, skoldplet og bygrust.

Det giver mulighed for atanvende forskellige blandingspartnere, og få ryddet op på kemikalielageret.

Comet Pro har en meget god effekt mod rustsygdomme.

Desuden tilfører Comet Pro nogle betydelige fysiologiske stress reducerende og forgrønnendeeffekter også i tørre perioder.

T1 strategi i hvede

Hvad skal vi gøre i T1 sprøjtningen i hvede og hvor meget betyder sådan noget som sorter, lokalitet og godkendelsen af Balaya for den tidlige behandling? Skal vi også vækstregulere samtidig med eller kan det gøres på en anden måde og hvor betyder kulden vi har nu for vækstreguleringsbehovet. Hør det og meget mere når Just fortæller om de erfaringer han har med T1 sprøjtning i hvede.

Flere års forsøg i rug viser, at Comet Pro giver højere merudbytter og en meget effektiv sygdomsbekæmpelse.

Comet Pro er yderst effektiv mod de vigtigste sygdomme i rug som skoldplet og brunrust.

Til en tidlig bekæmpelse af f.eks. rust i frøgræs anbefales en Comet Pro + et triazol.

I lighed med andre afgrøder, oplever vi i frøgræs en sundere og mere grøn afgrøde som gavner udbyttet.

Der er mange positive erfaringer ved at svampebehandle majs med Comet Pro.

Majsøjeplet og majsbladplet optræder hvert år i de fleste majsmarker, og er med til at forringe udbyttet og kvalitet.

Ud over et højere udbytte giver det:

 • mere stivelse (energi)
 • højere fordøjelighed
 • bedre ensilagekvalitet (ensartet snitlængde, lettere pakning i silo)
 • mindre varmeudvikling
 • bedre holdbarhed
 • færre skimmelsvampe (mug)

AgCelence beskriver en række egenskaber i planter, som kan påvirkes af produkter med AgCelence effekt.

AgCelence effekten er ofte fysiologisk betinget, der er med til at forbedre og styrke afgrøderne og give en hel række fordele.

 • Forgrønnende effekt
 • Bedre kvælstofudnyttelse
 • Større tørketolerance
 • Styrker planters forsvarsmekanisme mod syg-domme
 • Styrker planters stress tolerance

Comet Pro skal altid blandes med et svampemiddel fra en anden aktivstofgruppe for at undgå resistensdannelse.

Byg: St. 32-37: Comet Pro 0,3 l/ha + triazol
eller bedre to behandlinger i byggen:
1. St. 32-37: Comet Pro 0,15-0,2 l/ha + triazol
2. St. 49-59: Comet Pro 0,15-0,2 l/ha + triazol eller Balaya
Hvede: St. 32- 33: 0,3 l/ha Comet Pro + et triazol
Rug: St. 37-39 Comet Pro + et triazol mod skoldplet
eller st. 55-59: 0,3-0,4 l/ha mod brunrust. Sprøjt generelt ikke i fuld blomst for ikke at forstyrre be-støvningen.
Frøgræs: St. 32 Comet Pro 0,3 l/ha + triazol
Majs:Alm. smittetryk: Enkelt-behandling medio juli med 0,5 l/ha Comet Pro
Højt smittetryk og tidlige angreb: Delt behandling med 2 x 0,5 l/ha Comet Pro med 2-3 ugers interval. må anvendes indtil senest st. 65 (blomstring).

Forsøg

Gå på virtuel markvandring i forsøgsmarkerne og få overblik over de vigtigste resultater her.

Gå på markvandring med 360° video

Besøg NBRs forsøgsplots fra Sofiehøj (SOF1 835) her. Start videoen med den svampestrategi du vil kigge nærmere på. Videoerne er optaget høj VR kvalitet, så husk at indstil videokvaliteten i youtube-afspilleren for at få alle detaljerne med. Kig rundt ved at bevæge din telefon eller brug musen til at ændre perspektivet. God markvandring.

Resultater

ForsøgsværtNordic Beet Research 2023
3 lokationerSOF1 835, TF2 836, HL1 837
BehandlingerT1 ved begyndende symptomer
T2: T1+21 dage
Svampestrategi i roer / resultaterRod
(t/h)
Netto merindtægt
(DKK/ha)
Rust
(T2+30d)
Cercospora
Ubehandlet93.70545
2 x
Comet Pro 0,3 l/ha og Propulse* 0,3 l/ha
102.13,116 kr147
2 x Amistar Gold** 0,5 l/ha99.72,239 kr 164
2 x Propulse* 0,3 l/ha96.1972 kr 282
2 x Comet Pro 0,3 l/ha100.32,693 kr160
*Propulse er et varemærke tilhørende Bayer Crop Science
**Amistar Gold er et varemærke tilhørende Syngenta
Top