BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Efilor

Efilor har effekt mod forskellige skimmel- og stængelsygdomme såsom skulpesvamp og knoldbægersvamp.

Fordele

  • Effektivt svampemiddel til vigtigste raps sygdomme
  • Holder rapsen sund hele vejen til høst
  • Øger antallet af frø og derved øges udbyttet
  • Indeholder 2 aktivstoffer (Boscalid + Metconazol)

Detaljer

Navn Efilor
Formel Midlet er et suspensionskoncentrat
Ingredienser 133 g/l Boscalid, 60 g/l Metconazol

Efilor indeholder 2 aktivstoffer Boscalid og Metconazol.

Boscalid tilhører caboxamidgruppen. Boscalid optages hurtigt i planten efter udsprøjtningen.

Boscalid er systemisk og spredes translaminært igennem bladet til modsatte side og transporteres med saftstrømmen imod bladspidserne. På denne måde beskyttes også ikke -behandlet bladmateriale.

Metconazol tilhører triazolgruppen. Den primære virkemåde er at blokere dannelsen af ergosterol, der igen medfører en ophobning af ikke-funktionelle steroler. Herved forstyrres cellemembrandannelsen, hvorved væksten forhindres. Metconazol optages i bladene og fordeles systemisk ud mod blad- og skudspidser. Den systemiske virkning sikrer en god helbredende virkning og sikrer samtidig en vis beskyttelse af nyvækst mod svampeangreb.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Efilor kan blandes med Fastac 50

Vinterraps

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Knoldbæger-svamp 0,7-1,0 L Vækststadium 61-65 Ad 1 gang eller i split.
Skulpesvamp 0,7-1,0 L Vækststadium 61-65 Ad 1 gang eller i split.

Advarselsmærker

  • GHS-08
Navn Efilor
Formel Midlet er et suspensionskoncentrat
Ingredienser 133 g/l Boscalid, 60 g/l Metconazol

Efilor indeholder 2 aktivstoffer Boscalid og Metconazol.

Boscalid tilhører caboxamidgruppen. Boscalid optages hurtigt i planten efter udsprøjtningen.

Boscalid er systemisk og spredes translaminært igennem bladet til modsatte side og transporteres med saftstrømmen imod bladspidserne. På denne måde beskyttes også ikke -behandlet bladmateriale.

Metconazol tilhører triazolgruppen. Den primære virkemåde er at blokere dannelsen af ergosterol, der igen medfører en ophobning af ikke-funktionelle steroler. Herved forstyrres cellemembrandannelsen, hvorved væksten forhindres. Metconazol optages i bladene og fordeles systemisk ud mod blad- og skudspidser. Den systemiske virkning sikrer en god helbredende virkning og sikrer samtidig en vis beskyttelse af nyvækst mod svampeangreb.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Efilor kan blandes med Fastac 50

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Knoldbæger-svamp 0,7-1,0 L Vækststadium 61-65 Ad 1 gang eller i split.
Skulpesvamp 0,7-1,0 L Vækststadium 61-65 Ad 1 gang eller i split.
  • GHS-08
product.detail.sds.label product.detail.sds.prefix Efilor
Etikette Efilor_Etikette
Sikkerhedsblad Efilor_SDS
Top