BASF Agricultural Solutions Danmark

Focus Ultra
Bekæmper spildkorn
og grove græsser.

Læs mere

BASF Agricultural Solutions Danmark

Opera

Opera er et svampemiddel med en særdeles god effekt mod en lang række sygdomme i flere forskellige afgrøder

Fordele

  • Højere netto-merudbytte i sukker- og energiroer
  • Bedre ensilage med sund majs
  • Kan øge udbytte/kvalitet - selv når der ikke er synlige svampeangreb
  • Øger afgrødens stress tolerance

General information

Navn Opera
Formel Midlet er en suspensionskoncentrat
Ingredienser 133.0 g/l 12,5 % w/w Pyraclostrobin (F500), 50.0 g/l 4,7 % w/w Epoxiconazol

Pyraclostrobin absorberes meget hurtigt i vokslaget efter udsprøjtningen. Det aktive stof frigives, fordeles og absorberes løbende på og i plantevævet. Det giver en lang virkningstid og en ensartet effektiv beskyttelse af helebladmassen på såvel over- som undersiden af bladene.

Epoxiconazole optages i bladene og fordeles systemisk ud mod blad- og skudspidser. Den systemiske virkning sikrer en god helbredende virkning og sikrer samtidig en hvis beskyttelse af nyvækst mod svampeangreb.5Opera er et svampemiddel med en særdeles god effekt mod en lang række sygdomme i flereforskellige afgrøder, desuden kan en behandling med Opera i nogle tilfælde have en positiv indflydelse på udbyttet og/eller kvaliteten af den høstede afgrøde, selv om der ikke er synlige angreb af svampesygdomme.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Opera kan blandes med Comet, Comet Pro, Flexity, Juventus 90, Cycocel produkter, Terpal,Medax Top og Fastac 50.

Foderroer

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Bederust 0,5-1,0 L 39-49 (ved første tegn på sygdom i august-september) Maks. 1,0 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end 28 dage før høst
Cercospora-bladplet 0,5-1,0 L 39-49 (ved første tegn på sygdom i august-september) Maks. 1,0 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end 28 dage før høst
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Havrebladplet 0,75-1,5 L Vækststadium: 30 – 65 (ved første tegn på sygdom) Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæcon ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end vækststadium 65
Kronrust 0,75-1,5 L Vækststadium: 30 – 65 (ved første tegn på sygdom) Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end vækststadium 65
Meldug 0,75-1,5 L Vækststadium: 30 – 65 (ved første tegn på sygdom) Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end vækststadium 65
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Majsbladplet (Helminthosporium spp.) 0,75-1,5 L 32-65 (ved første tegn på sygdom) Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end vækststadium 65.
Øjeplet (Kabatiellla zeae) 0,75-1,5 L 32-65 (ved første tegn på sygdom) Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end vækststadium 65.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 0,75-1,5 l/ha Vækststadium: 30 – 65 (ved første tegn på sygdom) Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end vækststadium 65
Skoldplet 0,75-1,5 L Vækststadium: 30 – 65 (ved første tegn på sygdom) Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end vækststadium 65
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 0,75-1,5 L 30 - 59 (ved første tegn på sygdom) Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end vækststadium 59
Gulrust 0,75-1,5 L 30 - 59 (ved første tegn på sygdom) Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end vækststadium 59
Hvedebrunplet (Septoria nodorum) 0,75-1,5 L 30 - 59 (ved første tegn på sygdom) Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end vækststadium 59
Skoldplet 0,75-1,5 L 30 - 59 (ved første tegn på sygdom) Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end vækststadium 59
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Bladplet 0,75-1,5 L Vækststadium: 30 – 65 (ved første tegn på sygdom) Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end vækststadium 65
Brunrust 0,75-1,5 L Vækststadium: 30 – 65 (ved første tegn på sygdom) Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end vækststadium 65
Bygbladplet 0,75-1,5 L Vækststadium: 30 – 65 (ved første tegn på sygdom) Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end vækststadium 65
Meldug 0,75-1,5 L Vækststadium: 30 – 65 (ved første tegn på sygdom) Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end vækststadium 65
Ramularia 0,75-1,5 L Vækststadium: 30 – 65 (ved første tegn på sygdom) Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end vækststadium 65
Skoldplet 0,75-1,5 L Vækststadium: 30 – 65 (ved første tegn på sygdom) Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end vækststadium 65
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 0,75-1,5 L 30-69 (ved første tegn på sygdom) Den maksimale dosering per sæson vil være 1,5 l/ha, som kan udbringes ad én gang eller som en split behandling svarende til f.eks. en fuld dosis pr. sæson.
DTR (hvedebladplet) 0,75-1,5 L 30-69 (ved første tegn på sygdom) Den maksimale dosering per sæson vil være 1,5 l/ha, som kan udbringes ad én gang eller som en split behandling svarende til f.eks. en fuld dosis pr. sæson.
Gulrust 0,75-1,5 L 30-69 (ved første tegn på sygdom) Den maksimale dosering per sæson vil være 1,5 l/ha, som kan udbringes ad én gang eller som en split behandling svarende til f.eks. en fuld dosis pr. sæson.
Septoria  0,75-1,5 L 30-69 (ved første tegn på sygdom) Den maksimale dosering per sæson vil være 1,5 l/ha, som kan udbringes ad én gang eller som en split behandling svarende til f.eks. en fuld dosis pr. sæson.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Bladplet 0,75-1,5 L Vækststadium: 30 – 65 (ved første tegn på sygdom) Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end vækststadium 65
Brunrust 0,75-1,5 L Vækststadium: 30 – 65 (ved første tegn på sygdom) Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end vækststadium 65
Bygbladplet 0,75-1,5 L Vækststadium: 30 – 65 (ved første tegn på sygdom) Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end vækststadium 65
Meldug 0,75-1,5 L Vækststadium: 30 – 65 (ved første tegn på sygdom) Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end vækststadium 65
Ramularia 0,75-1,5 L Vækststadium: 30 – 65 (ved første tegn på sygdom) Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end vækststadium 65
Skoldplet 0,75-1,5 L Vækststadium: 30 – 65 (ved første tegn på sygdom) Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split.Må ikke anvendes senere end vækststadium 65
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 0,75-1,5 L 30-69 (ved første tegn på sygdom) Den maksimale dosering per sæson vil være 1,5 l/ha, som kan udbringes ad én gang eller som en split behandling svarende til f.eks. en fuld dosis pr. sæson.
DTR (hvedebladplet) 0,75-1,5 L 30-69 (ved første tegn på sygdom) Den maksimale dosering per sæson vil være 1,5 l/ha, som kan udbringes ad én gang eller som en split behandling svarende til f.eks. en fuld dosis pr. sæson.
Gulrust 0,75-1,5 L 30-69 (ved første tegn på sygdom) Den maksimale dosering per sæson vil være 1,5 l/ha, som kan udbringes ad én gang eller som en split behandling svarende til f.eks. en fuld dosis pr. sæson.
Septoria  0,75-1,5 L 30-69 (ved første tegn på sygdom) Den maksimale dosering per sæson vil være 1,5 l/ha, som kan udbringes ad én gang eller som en split behandling svarende til f.eks. en fuld dosis pr. sæson.

Advarselsmærker

  • GHS-09
  • GHS-08
  • GHS-07
Top