BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Signum

Signum har effekt på en lang række skimmel-, frugt- og bladpletsygdomme såsom Alternaria, Sclerotinia, Botrytis og Monilia.

Fordele

  • Effektiv mod de gængse svampesygdomme i bl.a. hestebønner og ærter
  • Indeholder to stærke aktivstoffer Boscalid og pyraclostrobin
  • AgCelence effekt der forbedrer afgrødens iboende egenskaber

Anvendelser

Navn Signum
Formel WG - vandopløseligt granulat
Ingredienser 267 g/kg w/w 26,7% Boscalid, 67 g/kg w/w 6,7% Pyraclostrobin (F500)
Noter

Følgende anvisning for tilberedning skal overholdes ved brug af Signum: Sprøjten fyldes ó op med rent vand, hvorefter Signum tilsættes præparatfyldeudstyret i en jævn strøm svarende til vandets flow i aggregatet. For hurtig tilsætning af Signum kan forårsage dannelse af svært opløselige klumper. Signum tilsættes generelt som 1. middel, men ved blanding med Acrobat New, Delan WG, Kumulus S og Dithane WG tilsættes Signum dog som produkt nr. 2.

Til slut fyldes sprøjten til det ønskede volumen samtidig med, at det sikres at midlet/midlerne er helt opløste. Der skal være konstant omrøring under påfyldning og kørsel, og udsprøjtningen bør foretages straks efter tilberedning.

Begge aktivstoffer virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne, men på hvert sit sted. Blokering af elektrontransporten hæmmer svampens ånding og demed opbygning af energi.

Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet.

Må i landbrugsafgrøder ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Signum kan blandes med Acrobat WG, Aramo, Focus Ultra, Kumulus S, Candit, Delan WG og Fastac 50.

Blomme

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Kirsebærbladplet 0,75 kg Bekæmpelse af grå monilia i blomstring, tørresyge og bladplet fra blomstring til høst og gul monilia fra begyndende modning og indtil høst Max. behadnlinger: 3
Monilia, Grå
Monilia, Gul
Tørresyge
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Gråskimmel 1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst max behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Cercospora-bladplet 1,0 kg Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov. max behandlinger:2
Gulerodsbladplet 1.0 kg Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov. max behandlinger:2
Meldug 1.0 kg Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov. max behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Gråskimmel 1,0 kg Forebyggende behandling opfølgende behandlig i ærter til modenhed efter behov dog senest ved begyndende bælgsætning max. behandlinger: 2
Ærteskimmel 1.0 kg Forebyggende behandling opfølgende behandlig i ærter til modenhed efter behov dog senest ved begyndende bælgsætning max. behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Gråskimmel 1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst Max behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Gråskimmel 1,8 kg Anvendes forebyggende med første behandling ved begyndende blomstring.Opfølgning 10 – 14 dage senere.Bekæmpelse af meldug skal ske forbyggende, gråskimmel under blomstrings perioden og jordbærsortråd fra blomstring og indtil høst Max behandlinger: 2
Jordbærsortråd 1,8 kg Anvendes forebyggende med første behandling ved begyndende blomstring.Opfølgning 10 – 14 dage senere.Bekæmpelse af meldug skal ske forbyggende, gråskimmel under blomstrings perioden og jordbærsortråd fra blomstring og indtil høst Max behandlinger: 2
Meldug 1,8 kg Anvendes forebyggende med første behandling ved begyndende blomstring.Opfølgning 10 – 14 dage senere.Bekæmpelse af meldug skal ske forbyggende, gråskimmel under blomstrings perioden og jordbærsortråd fra blomstring og indtil høst Max behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Kartoffelbladplet 0,25 kg Ved begyndende angreb oftest i juli/august i intervaller på 5-10 dage. Da Signum har begrænset virkning på kartoffelskimmel anbefales det altid at blande med et kartoffelskimmel produkt i fuld dosering max behandlinger 4
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Kirsebærbladplet 0,75 kg Bekæmpelse af grå monilia i blomstring, tørresyge og bladplet fra blomstring til høst og gul monilia fra begyndende modning og indtil høst Max. behadnlinger: 3
Monilia, Grå
Monilia, Gul
Tørresyge
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Hvidrust 1,0 kg 2-3 ugers intervaller forebyggende eller hurtigt efter begyndende angreb Max behandlinger 3
Kålbladplet 1,0 kg 2-3 ugers intervaller forebyggende eller hurtigt efter begyndende angreb Max behandlinger 3
Skulpesvamp 1,0 kg 2-3 ugers intervaller forebyggende eller hurtigt efter begyndende angreb Max behandlinger 3
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Løggråskimmel 1,0 kg Ved begyndende angreb opfølgende behandling 5-10 dage senere max behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Cercospora-bladplet 1,0 kg Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov. max behandlinger:2
Gulerodsbladplet 1.0 kg Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov. max behandlinger:2
Meldug 1.0 kg Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov. max behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Filtrust 1,0 kg Efter høst Maks. 1 behandling
Gråskimmel 1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst maks. 2 behandlinger
Meldug 1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst maks. 2 behandlinger
Skimmelsvamp 1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst maks. 2 behandlinger
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Gråskimmel 1,5 kg Forebyggende behandling med 7-14 dages interval eller i program med andre produkter max behandlinger: 2
Knoldbæger-svamp 1,5 kg Forebyggende behandling med 7-14 dages interval eller i program med andre produkter max behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Filtrust 1,0 kg Efter høst Maks. 1 behandling
Gråskimmel 1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst maks. 2 behandlinger
Meldug 1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst maks. 2 behandlinger
Skimmelsvamp 1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst maks. 2 behandlinger
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Gråskimmel 1,5 kg Forebyggende behandling med 7-14 dages interval eller i program med andre produkter max behandlinger: 2
Knoldbæger-svamp 1,5 kg Forebyggende behandling med 7-14 dages interval eller i program med andre produkter max behandlinger: 2
Skimmelsvamp 1,5 kg Forebyggende behandling med opfølgning ca. 14 dage senere. max behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Gråskimmel 1,0 kg Forebyggende behandling opfølgende behandlig i ærter til modenhed efter behov dog senest ved begyndende bælgsætning max. behandlinger: 2max behandling i grønne ærter: 1
Ærteskimmel 1.0 kg Forebyggende behandling opfølgende behandlig i ærter til modenhed efter behov dog senest ved begyndende bælgsætning max.behandling: 2max behandling i grønne ærter: 1

Advarselsmærker

  • GHS-09
  • GHS-07
Navn Signum
Formel WG - vandopløseligt granulat
Ingredienser 267 g/kg w/w 26,7% Boscalid, 67 g/kg w/w 6,7% Pyraclostrobin (F500)
Noter

Følgende anvisning for tilberedning skal overholdes ved brug af Signum: Sprøjten fyldes ó op med rent vand, hvorefter Signum tilsættes præparatfyldeudstyret i en jævn strøm svarende til vandets flow i aggregatet. For hurtig tilsætning af Signum kan forårsage dannelse af svært opløselige klumper. Signum tilsættes generelt som 1. middel, men ved blanding med Acrobat New, Delan WG, Kumulus S og Dithane WG tilsættes Signum dog som produkt nr. 2.

Til slut fyldes sprøjten til det ønskede volumen samtidig med, at det sikres at midlet/midlerne er helt opløste. Der skal være konstant omrøring under påfyldning og kørsel, og udsprøjtningen bør foretages straks efter tilberedning.

Begge aktivstoffer virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne, men på hvert sit sted. Blokering af elektrontransporten hæmmer svampens ånding og demed opbygning af energi.

Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet.

Må i landbrugsafgrøder ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Signum kan blandes med Acrobat WG, Aramo, Focus Ultra, Kumulus S, Candit, Delan WG og Fastac 50.

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Kirsebærbladplet 0,75 kg Bekæmpelse af grå monilia i blomstring, tørresyge og bladplet fra blomstring til høst og gul monilia fra begyndende modning og indtil høst Max. behadnlinger: 3
Monilia, Grå
Monilia, Gul
Tørresyge
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Gråskimmel 1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst max behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Cercospora-bladplet 1,0 kg Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov. max behandlinger:2
Gulerodsbladplet 1.0 kg Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov. max behandlinger:2
Meldug 1.0 kg Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov. max behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Gråskimmel 1,0 kg Forebyggende behandling opfølgende behandlig i ærter til modenhed efter behov dog senest ved begyndende bælgsætning max. behandlinger: 2
Ærteskimmel 1.0 kg Forebyggende behandling opfølgende behandlig i ærter til modenhed efter behov dog senest ved begyndende bælgsætning max. behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Gråskimmel 1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst Max behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Gråskimmel 1,8 kg Anvendes forebyggende med første behandling ved begyndende blomstring.Opfølgning 10 – 14 dage senere.Bekæmpelse af meldug skal ske forbyggende, gråskimmel under blomstrings perioden og jordbærsortråd fra blomstring og indtil høst Max behandlinger: 2
Jordbærsortråd 1,8 kg Anvendes forebyggende med første behandling ved begyndende blomstring.Opfølgning 10 – 14 dage senere.Bekæmpelse af meldug skal ske forbyggende, gråskimmel under blomstrings perioden og jordbærsortråd fra blomstring og indtil høst Max behandlinger: 2
Meldug 1,8 kg Anvendes forebyggende med første behandling ved begyndende blomstring.Opfølgning 10 – 14 dage senere.Bekæmpelse af meldug skal ske forbyggende, gråskimmel under blomstrings perioden og jordbærsortråd fra blomstring og indtil høst Max behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Kartoffelbladplet 0,25 kg Ved begyndende angreb oftest i juli/august i intervaller på 5-10 dage. Da Signum har begrænset virkning på kartoffelskimmel anbefales det altid at blande med et kartoffelskimmel produkt i fuld dosering max behandlinger 4
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Kirsebærbladplet 0,75 kg Bekæmpelse af grå monilia i blomstring, tørresyge og bladplet fra blomstring til høst og gul monilia fra begyndende modning og indtil høst Max. behadnlinger: 3
Monilia, Grå
Monilia, Gul
Tørresyge
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Hvidrust 1,0 kg 2-3 ugers intervaller forebyggende eller hurtigt efter begyndende angreb Max behandlinger 3
Kålbladplet 1,0 kg 2-3 ugers intervaller forebyggende eller hurtigt efter begyndende angreb Max behandlinger 3
Skulpesvamp 1,0 kg 2-3 ugers intervaller forebyggende eller hurtigt efter begyndende angreb Max behandlinger 3
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Løggråskimmel 1,0 kg Ved begyndende angreb opfølgende behandling 5-10 dage senere max behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Cercospora-bladplet 1,0 kg Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov. max behandlinger:2
Gulerodsbladplet 1.0 kg Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov. max behandlinger:2
Meldug 1.0 kg Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov. max behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Filtrust 1,0 kg Efter høst Maks. 1 behandling
Gråskimmel 1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst maks. 2 behandlinger
Meldug 1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst maks. 2 behandlinger
Skimmelsvamp 1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst maks. 2 behandlinger
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Gråskimmel 1,5 kg Forebyggende behandling med 7-14 dages interval eller i program med andre produkter max behandlinger: 2
Knoldbæger-svamp 1,5 kg Forebyggende behandling med 7-14 dages interval eller i program med andre produkter max behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Filtrust 1,0 kg Efter høst Maks. 1 behandling
Gråskimmel 1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst maks. 2 behandlinger
Meldug 1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst maks. 2 behandlinger
Skimmelsvamp 1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst maks. 2 behandlinger
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Gråskimmel 1,5 kg Forebyggende behandling med 7-14 dages interval eller i program med andre produkter max behandlinger: 2
Knoldbæger-svamp 1,5 kg Forebyggende behandling med 7-14 dages interval eller i program med andre produkter max behandlinger: 2
Skimmelsvamp 1,5 kg Forebyggende behandling med opfølgning ca. 14 dage senere. max behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Gråskimmel 1,0 kg Forebyggende behandling opfølgende behandlig i ærter til modenhed efter behov dog senest ved begyndende bælgsætning max. behandlinger: 2max behandling i grønne ærter: 1
Ærteskimmel 1.0 kg Forebyggende behandling opfølgende behandlig i ærter til modenhed efter behov dog senest ved begyndende bælgsætning max.behandling: 2max behandling i grønne ærter: 1
  • GHS-09
  • GHS-07
Top