Signum

Signum har effekt på en lang række skimmel-, frugt- og bladpletsygdomme såsom Alternaria, Sclerotinia, Botrytis og Monilia.

Signum

Signum har effekt på en lang række skimmel-, frugt- og bladpletsygdomme såsom Alternaria, Sclerotinia, Botrytis og Monilia.


Fordele

  • Effektiv mod de gængse svampesygdomme i bl.a. hestebønner og ærter
  • Indeholder to stærke aktivstoffer Boscalid og pyraclostrobin
  • AgCelence effekt der forbedrer afgrødens iboende egenskaber

Anvendelser

Generel information

Navn Signum
Formel WG - vandopløseligt granulat
Ingredienser 267 g/kg w/w 26,7% Boscalid, 67 g/kg w/w 6,7% Pyraclostrobin (F500)
Noter

Følgende anvisning for tilberedning skal overholdes ved brug af Signum: Sprøjten fyldes ó op med rent vand, hvorefter Signum tilsættes præparatfyldeudstyret i en jævn strøm svarende til vandets flow i aggregatet. For hurtig tilsætning af Signum kan forårsage dannelse af svært opløselige klumper. Signum tilsættes generelt som 1. middel, men ved blanding med Acrobat New, Delan WG, Kumulus S og Dithane WG tilsættes Signum dog som produkt nr. 2.

Til slut fyldes sprøjten til det ønskede volumen samtidig med, at det sikres at midlet/midlerne er helt opløste. Der skal være konstant omrøring under påfyldning og kørsel, og udsprøjtningen bør foretages straks efter tilberedning.

Virkning

Begge aktivstoffer virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne, men på hvert sit sted. Blokering af elektrontransporten hæmmer svampens ånding og demed opbygning af energi.

Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet.

Tolerabilitet

Må i landbrugsafgrøder ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Blandbarhed

Signum kan blandes med Acrobat WG, Aramo, Focus Ultra, Kumulus S, Candit, Delan WG og Fastac 50.

Kirsebærbladplet
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75 kg Bekæmpelse af grå monilia i blomstring, tørresyge og bladplet fra blomstring til høst og gul monilia fra begyndende modning og indtil høst Max. behadnlinger: 3
Gråskimmel
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst max behandlinger: 2
Cercospora-bladplet
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,0 kg Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov. max behandlinger:2
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1.0 kg Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov. max behandlinger:2
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1.0 kg Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov. max behandlinger: 2
Gråskimmel
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,0 kg Forebyggende behandling opfølgende behandlig i ærter til modenhed efter behov dog senest ved begyndende bælgsætning max. behandlinger: 2
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1.0 kg Forebyggende behandling opfølgende behandlig i ærter til modenhed efter behov dog senest ved begyndende bælgsætning max. behandlinger: 2
Gråskimmel
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst Max behandlinger: 2
Gråskimmel
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,8 kg Anvendes forebyggende med første behandling ved begyndende blomstring.Opfølgning 10 – 14 dage senere.Bekæmpelse af meldug skal ske forbyggende, gråskimmel under blomstrings perioden og jordbærsortråd fra blomstring og indtil høst Max behandlinger: 2
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,8 kg Anvendes forebyggende med første behandling ved begyndende blomstring.Opfølgning 10 – 14 dage senere.Bekæmpelse af meldug skal ske forbyggende, gråskimmel under blomstrings perioden og jordbærsortråd fra blomstring og indtil høst Max behandlinger: 2
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,8 kg Anvendes forebyggende med første behandling ved begyndende blomstring.Opfølgning 10 – 14 dage senere.Bekæmpelse af meldug skal ske forbyggende, gråskimmel under blomstrings perioden og jordbærsortråd fra blomstring og indtil høst Max behandlinger: 2
Kartoffelbladplet
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,25 kg Ved begyndende angreb oftest i juli/august i intervaller på 5-10 dage. Da Signum har begrænset virkning på kartoffelskimmel anbefales det altid at blande med et kartoffelskimmel produkt i fuld dosering max behandlinger 4
Kirsebærbladplet
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75 kg Bekæmpelse af grå monilia i blomstring, tørresyge og bladplet fra blomstring til høst og gul monilia fra begyndende modning og indtil høst Max. behadnlinger: 3
Kålbladplet
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,0 kg 2-3 ugers intervaller forebyggende eller hurtigt efter begyndende angreb Max behandlinger 3
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,0 kg 2-3 ugers intervaller forebyggende eller hurtigt efter begyndende angreb Max behandlinger 3
Løggråskimmel
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,0 kg Ved begyndende angreb opfølgende behandling 5-10 dage senere max behandlinger: 2
Cercospora-bladplet
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,0 kg Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov. max behandlinger:2
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1.0 kg Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov. max behandlinger:2
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1.0 kg Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov. max behandlinger: 2
Alternaria
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst maks. 2 behandlinger
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,0 kg Efter høst Maks. 1 behandling
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst maks. 2 behandlinger
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst maks. 2 behandlinger
Gråskimmel
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,5 kg Forebyggende behandling med 7-14 dages interval eller i program med andre produkter max behandlinger: 2
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,5 kg Forebyggende behandling med 7-14 dages interval eller i program med andre produkter max behandlinger: 2
Alternaria
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst maks. 2 behandlinger
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,0 kg Efter høst Maks. 1 behandling
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst maks. 2 behandlinger
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst maks. 2 behandlinger
Alternaria
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,5 kg Forebyggende behandling med opfølgning ca. 14 dage senere. max behandlinger: 2
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,5 kg Forebyggende behandling med 7-14 dages interval eller i program med andre produkter max behandlinger: 2
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,5 kg Forebyggende behandling med 7-14 dages interval eller i program med andre produkter max behandlinger: 2
Gråskimmel
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,0 kg Forebyggende behandling opfølgende behandlig i ærter til modenhed efter behov dog senest ved begyndende bælgsætning max. behandlinger: 2max behandling i grønne ærter: 1
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1.0 kg Forebyggende behandling opfølgende behandlig i ærter til modenhed efter behov dog senest ved begyndende bælgsætning max.behandling: 2max behandling i grønne ærter: 1

Faresymboler

  • GHS-09
  • GHS-07

Generel information

Navn Signum
Formel WG - vandopløseligt granulat
Ingredienser 267 g/kg w/w 26,7% Boscalid, 67 g/kg w/w 6,7% Pyraclostrobin (F500)
Noter

Følgende anvisning for tilberedning skal overholdes ved brug af Signum: Sprøjten fyldes ó op med rent vand, hvorefter Signum tilsættes præparatfyldeudstyret i en jævn strøm svarende til vandets flow i aggregatet. For hurtig tilsætning af Signum kan forårsage dannelse af svært opløselige klumper. Signum tilsættes generelt som 1. middel, men ved blanding med Acrobat New, Delan WG, Kumulus S og Dithane WG tilsættes Signum dog som produkt nr. 2.

Til slut fyldes sprøjten til det ønskede volumen samtidig med, at det sikres at midlet/midlerne er helt opløste. Der skal være konstant omrøring under påfyldning og kørsel, og udsprøjtningen bør foretages straks efter tilberedning.

Virkning

Begge aktivstoffer virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne, men på hvert sit sted. Blokering af elektrontransporten hæmmer svampens ånding og demed opbygning af energi.

Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet.

Tolerabilitet

Må i landbrugsafgrøder ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Blandbarhed

Signum kan blandes med Acrobat WG, Aramo, Focus Ultra, Kumulus S, Candit, Delan WG og Fastac 50.

Back
Blomme - Kirsebærbladplet
Anbefalet mængde
0,75 kg
Anvendelsestidspunkt
Bekæmpelse af grå monilia i blomstring, tørresyge og bladplet fra blomstring til høst og gul monilia fra begyndende modning og indtil høst
Antal behandlinger
Max. behadnlinger: 3
Back
Brombær - Gråskimmel
Anbefalet mængde
1,5 kg
Anvendelsestidspunkt
Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst
Antal behandlinger
max behandlinger: 2
Back
Gulerod - Cercospora-bladplet
Anbefalet mængde
1,0 kg
Anvendelsestidspunkt
Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov.
Antal behandlinger
max behandlinger:2
Anbefalet mængde
1.0 kg
Anvendelsestidspunkt
Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov.
Antal behandlinger
max behandlinger:2
Anbefalet mængde
1.0 kg
Anvendelsestidspunkt
Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov.
Antal behandlinger
max behandlinger: 2
Back
Hestebønner - Gråskimmel
Anbefalet mængde
1,0 kg
Anvendelsestidspunkt
Forebyggende behandling opfølgende behandlig i ærter til modenhed efter behov dog senest ved begyndende bælgsætning
Antal behandlinger
max. behandlinger: 2
Anbefalet mængde
1.0 kg
Anvendelsestidspunkt
Forebyggende behandling opfølgende behandlig i ærter til modenhed efter behov dog senest ved begyndende bælgsætning
Antal behandlinger
max. behandlinger: 2
Back
Hindbær - Gråskimmel
Anbefalet mængde
1,5 kg
Anvendelsestidspunkt
Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst
Antal behandlinger
Max behandlinger: 2
Back
Jordbær - Gråskimmel
Anbefalet mængde
1,8 kg
Anvendelsestidspunkt
Anvendes forebyggende med første behandling ved begyndende blomstring.Opfølgning 10 – 14 dage senere.Bekæmpelse af meldug skal ske forbyggende, gråskimmel under blomstrings perioden og jordbærsortråd fra blomstring og indtil høst
Antal behandlinger
Max behandlinger: 2
Anbefalet mængde
1,8 kg
Anvendelsestidspunkt
Anvendes forebyggende med første behandling ved begyndende blomstring.Opfølgning 10 – 14 dage senere.Bekæmpelse af meldug skal ske forbyggende, gråskimmel under blomstrings perioden og jordbærsortråd fra blomstring og indtil høst
Antal behandlinger
Max behandlinger: 2
Anbefalet mængde
1,8 kg
Anvendelsestidspunkt
Anvendes forebyggende med første behandling ved begyndende blomstring.Opfølgning 10 – 14 dage senere.Bekæmpelse af meldug skal ske forbyggende, gråskimmel under blomstrings perioden og jordbærsortråd fra blomstring og indtil høst
Antal behandlinger
Max behandlinger: 2
Back
Kartofler - Kartoffelbladplet
Anbefalet mængde
0,25 kg
Anvendelsestidspunkt
Ved begyndende angreb oftest i juli/august i intervaller på 5-10 dage. Da Signum har begrænset virkning på kartoffelskimmel anbefales det altid at blande med et kartoffelskimmel produkt i fuld dosering
Antal behandlinger
max behandlinger 4
Back
Kirsebær - Kirsebærbladplet
Anbefalet mængde
0,75 kg
Anvendelsestidspunkt
Bekæmpelse af grå monilia i blomstring, tørresyge og bladplet fra blomstring til høst og gul monilia fra begyndende modning og indtil høst
Antal behandlinger
Max. behadnlinger: 3
Back
Kål - Kålbladplet
Anbefalet mængde
1,0 kg
Anvendelsestidspunkt
2-3 ugers intervaller forebyggende eller hurtigt efter begyndende angreb
Antal behandlinger
Max behandlinger 3
Anbefalet mængde
1,0 kg
Anvendelsestidspunkt
2-3 ugers intervaller forebyggende eller hurtigt efter begyndende angreb
Antal behandlinger
Max behandlinger 3
Back
Løg - Løggråskimmel
Anbefalet mængde
1,0 kg
Anvendelsestidspunkt
Ved begyndende angreb opfølgende behandling 5-10 dage senere
Antal behandlinger
max behandlinger: 2
Back
Persillerod - Cercospora-bladplet
Anbefalet mængde
1,0 kg
Anvendelsestidspunkt
Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov.
Antal behandlinger
max behandlinger:2
Anbefalet mængde
1.0 kg
Anvendelsestidspunkt
Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov.
Antal behandlinger
max behandlinger:2
Anbefalet mængde
1.0 kg
Anvendelsestidspunkt
Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov.
Antal behandlinger
max behandlinger: 2
Back
Ribs - Alternaria
Anbefalet mængde
1,5 kg
Anvendelsestidspunkt
Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst
Antal behandlinger
maks. 2 behandlinger
Anbefalet mængde
1,0 kg
Anvendelsestidspunkt
Efter høst
Antal behandlinger
Maks. 1 behandling
Anbefalet mængde
1,5 kg
Anvendelsestidspunkt
Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst
Antal behandlinger
maks. 2 behandlinger
Anbefalet mængde
1,5 kg
Anvendelsestidspunkt
Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst
Antal behandlinger
maks. 2 behandlinger
Back
Salat - Gråskimmel
Anbefalet mængde
1,5 kg
Anvendelsestidspunkt
Forebyggende behandling med 7-14 dages interval eller i program med andre produkter
Antal behandlinger
max behandlinger: 2
Anbefalet mængde
1,5 kg
Anvendelsestidspunkt
Forebyggende behandling med 7-14 dages interval eller i program med andre produkter
Antal behandlinger
max behandlinger: 2
Back
Solbær - Alternaria
Anbefalet mængde
1,5 kg
Anvendelsestidspunkt
Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst
Antal behandlinger
maks. 2 behandlinger
Anbefalet mængde
1,0 kg
Anvendelsestidspunkt
Efter høst
Antal behandlinger
Maks. 1 behandling
Anbefalet mængde
1,5 kg
Anvendelsestidspunkt
Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst
Antal behandlinger
maks. 2 behandlinger
Anbefalet mængde
1,5 kg
Anvendelsestidspunkt
Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst
Antal behandlinger
maks. 2 behandlinger
Back
Spinat - Alternaria
Anbefalet mængde
1,5 kg
Anvendelsestidspunkt
Forebyggende behandling med opfølgning ca. 14 dage senere.
Antal behandlinger
max behandlinger: 2
Anbefalet mængde
1,5 kg
Anvendelsestidspunkt
Forebyggende behandling med 7-14 dages interval eller i program med andre produkter
Antal behandlinger
max behandlinger: 2
Anbefalet mængde
1,5 kg
Anvendelsestidspunkt
Forebyggende behandling med 7-14 dages interval eller i program med andre produkter
Antal behandlinger
max behandlinger: 2
Back
Ærter - Gråskimmel
Anbefalet mængde
1,0 kg
Anvendelsestidspunkt
Forebyggende behandling opfølgende behandlig i ærter til modenhed efter behov dog senest ved begyndende bælgsætning
Antal behandlinger
max. behandlinger: 2max behandling i grønne ærter: 1
Anbefalet mængde
1.0 kg
Anvendelsestidspunkt
Forebyggende behandling opfølgende behandlig i ærter til modenhed efter behov dog senest ved begyndende bælgsætning
Antal behandlinger
max.behandling: 2max behandling i grønne ærter: 1

Faresymboler

  • GHS-09
  • GHS-07
Top